Door John Kerstens op 8 oktober 2016 Delen  

Vandaag, 7 oktober, is het ‘decent work day’. Dag van fatsoenlijk werk.

De PvdA maakt daar werk van, van fatsoenlijk werk. Elke dag opnieuw. Gisteren nog bijvoorbeeld, toen de Tweede Kamer onze wet die nu ook in de transportsector ketenaansprakelijkheid invoert aannam waardoor ‘de grote jongens’ bij zaken als onderbetaling niet langer de andere kant kunnen opkijken.

Werk is veel meer dan een loonstrookje één keer per maand, en het daarbijhorende salaris. Het betekent structuur in je leven, contacten, jezelf ontwikkelen, meedoen, er toe doen. We zetten dan ook in op méér werk, op meer banen. En met succes: de werkloosheid loopt momenteel sneller terug dan ooit in de afgelopen tien jaar. Er zijn nu voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis meer dan tien miljoen banen.

Maar dat moeten natuurlijk ook fatsoenlijke banen zijn. En ook daar knokken we voor. Dag in dag uit. Voor fatsoenlijke banen. Voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet worden gezien als wegwerpproduct waarop je zoveel mogelijk bezuinigt, maar als het grootste kapitaal van een bedrijf. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet de baantjes aan elkaar hoeven te rijgen om thuis de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Die strijd voeren we vaak schouder aan schouder met de vakbeweging. En met resultaat. Zo kwam de Wet Aanpak Schijnconstructies tot stand, gaan de lonen van jongeren fors omhoog, kregen schoonmakers een contract bij de overheid, worden mensen die aangewezen zijn op beschut werk niet met een uitkering afgescheept maar hebben ze gewoon recht op loon, maakten we het ontslagrecht bijvoorbeeld eerlijker (zodat niet langer alleen hoger opgeleiden recht hebben op een vergoeding bij ontslag), zorgen we dat mensen met een beperking als collega tussen de collega’s in het bedrijfsleven aan de slag kunnen en zetten we in op het aanpakken van de doorgeschoten flexibiliteit.

Wat we óók doen, tenslotte, is zorgen dat het er aan de bóvenkant van de arbeidsmarkt fatsoenlijk aan toegaat. Met de strengste Wet Normering Topinkomens van Europa, met de strengste bankenbonusregels. En met het blijven jagen op misstanden.

Omdat dat moet. Omdat wij de Partij van de Arbeid zijn.