Voor een goede en betaalbare kinderopvang

Voor een goede en betaalbare kinderopvang

Door Keklik Yücel op 13 december 2012 Delen  

Kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is voor de Partij van de Arbeid altijd belangrijk geweest en dat zal ook zo blijven. Kinderopvang is zowel belangrijk voor ouders die werk en zorg voor de kinderen willen combineren als voor de ontwikkeling van kinderen. De kwaliteit en betaalbaarheid van deze voorziening mag niet onder druk komen te staan, ondanks de geplande bezuiniging voor 2013. Daarom hebben Mariëtte Hamer en ik de minister gevraagd om in gesprek te gaan met de sector om gezamenlijk tot een structurele oplossing te komen. De PvdA is daarbij uiteraard bereid te kijken naar een deugdelijke dekking. Zodat kinderopvang goed en betaalbaar blijft.

De opvangsector heeft in de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn nauwelijks wachtlijsten meer en de sector werkt in samenwerking met de overheid aan de kwaliteit. Hoewel er vooruitgang is geboekt, wordt kinderopvang in Nederland nog steeds niet erkend als basisvoorziening die goed en betaalbaar moet zijn. Dat maakt ook dat deze voorziening voor ouders die (willen) werken en voor de ontwikkeling van onze jongste kinderen steeds onderhevig was aan inconsequent beleid.

Het jojobeleid van de afgelopen jaren, met dan weer een impuls en dan weer een bezuiniging, baart de sector maar ook ons zorgen. De vraag naar opvang loopt (deels) door de bezuinigingen terug en daardoor dreigen veel kinderopvanginstellingen om te vallen. De PvdA vindt dat er aan deze onzekerheid een einde moet komen en hoopt dat de minister de sector, maar ook al die ouders die van deze voorziening gebruikmaken, perspectief kan bieden.