Voor een Europa dat werkt

Voor een Europa dat werkt

Door De Redactie op 29 oktober 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid kiest voor een Europa dat werkt. Met deze zin opent het Europees ontwerp-verkiezingsprogramma (pdf) van de PvdA dat vandaag is verschenen. Volgens Diederik Samsom – ook voorzitter van de commissie die het programma heeft geschreven – kan alleen een Europa dat werkt de basis leggen voor het Europa van de toekomst, het Europa van vooruitgang en welvaart.

Download het ontwerp-verkiezingsprogramma >

Om dat Europa dichterbij te brengen, moet er juist in de komende jaren veel gebeuren. Voor veel mensen stond Europa de laatste jaren immers gelijk aan crisis, aan een falende bankensector en aan stijgende werkloosheid. Deze en andere problemen moeten met urgentie worden aangepakt zodat we gezamenlijk weer de weg naar boven kunnen vinden. Het moet anders en het moet beter.

Samsom: ‘We moeten het Europa van nu repareren, zodat we het Europa van morgen kunnen waarmaken.’

De programmacommissie doet een aantal concrete voorstellen om Europa weer te laten werken. Zo pleit de PvdA voor aanpassing van de begrotingsafspraken zodat landen meer ruimte krijgen om sociale problemen aan te pakken en te investeren in economisch herstel. Bijvoorbeeld door bij het op orde brengen van overheidsfinanciën financiële, economische én sociale factoren voortaan in onderlinge samenhang te wegen. De gezamenlijke Europese aanpak om banken gezond en dienstbaar te maken wordt met kracht doorgezet. Risico’s worden weer bij de private sector belegd, in plaats van bij de belastingbetaler en kleine spaarders. Bovendien wil de PvdA korte metten maken met belastingontwijking en met concurrentie op arbeidsvoorwaarden, waarbij de werkgever met de meest creatieve schijnconstructies wint.

Ten slotte zet de PvdA alles op alles om Europa letterlijk weer te laten werken: door de werkloosheid in Europa – bij jong en oud – aan te pakken. Fondsen kunnen slimmer en met meer lef ingezet worden. Ondernemers moeten weer kunnen investeren en innoveren. De ambities voor een duurzame economie worden stevig opgeschroefd. Ook zet de PvdA in op het sluiten van nieuwe, eerlijke handelsverdragen met economieën buiten de EU. Alles gericht op het creëren van banen.

Ter voorbereiding op het schrijven van dit programma hebben leden en niet-leden in vele debatten hun wensen, dromen en ambities voor Europa aan de verkiezingsprogrammacommissie meegegeven. Ook is er gesproken met talloze maatschappelijke organisaties

Daarnaast kon iedereen via www.watwiljijmeteuropa.nl zijn of haar ideeën over de toekomst van Europa aandragen. In een paar weken tijd dienden honderden mensen hun ideeën en plannen over Europa in. In juni van dit jaar stonden de ideeën van de winnaars en de andere aangedragen ideeën centraal op een grote conferentie waar de discussie gevoerd werden met Kamerleden en leden van de verkiezingsprogrammacommissie. In het ontwerp-verkiezingsprogramma zijn zoveel mogelijk van deze ideeën opgenomen.

De leden bespreken de komende weken het ontwerp-programma. Het definitieve programma wordt in februari door het Congres bekrachtigd.

Debatten over Europa
De komende tijd gaan we op een groot aantal plekken in het land in debat over dit ontwerpprogramma. Om te beginnen bij de landelijke debatten over Europa, de data en locaties vind je hier >