Vijf voorstellen om privacy te waarborgen

Vijf voorstellen om privacy te waarborgen

Door Jeroen Recourt op 20 november 2013 Delen  

Burgers moeten meer zeggenschap hebben over hun eigen gegevens. Dat moet de overheid mogelijk maken. De afluisterpraktijken van de Amerikaanse NSA hebben duidelijk gemaakt dat wij niet in staat zijn onze eigen privacy te beschermen. Mensen hebben niet in de hand wat anderen van hen weten. Daarom komt de Partij van de Arbeid met vijf voorstellen om Nederlanders de zeggenschap over hun persoonsgegevens terug te geven.

 

  • Iedereen moeten kunnen inzien wat de overheid allemaal van hen weet. Bij inloggen op mijn.overheid.nl moeten duidelijk zijn wat de overheid over diegene opslaat. Bijvoorbeeld als de burgerlijke stand persoonsgegevens heeft doorgegeven aan derden.
  • De overheid moet het mogelijk maken dat privacygevoelige gegevens van Nederlanders in servers worden opgeslagen waarop de Nederlandse wet van toepassing is, en niet via een cloud ergens in het buitenland. Hiermee weten mensen zeker dat alleen de Nederlandse wetgeving op hun gegevens van toepassing is.
  • Als de overheid iemand aftapt, moet dat na afloop meegedeeld worden. Die zogenaamde notificatieplicht houden we in stand. Dat aftappen moet ook terug in omvang. We zijn wereldkampioen tappen en dat is niet nodig. Dat kan en moet anders. Taps moeten op kleinere schaal, en doelgerichter worden ingezet.
  • De algemene voorwaarden van bedrijven moeten in een half A4’tje en in duidelijke taal worden aangeboden, zodat de consument weet waarvoor hij toestemming geeft en wat er met zijn gegevens kan gebeuren. Die toestemming moet ook weer makkelijk kunnen worden ingetrokken. Mensen moeten een account ook makkelijker kunnen wissen.
  • Illegale handel in persoonsgegevens door bedrijven moet veel harder gestraft worden. De huidige boetes zijn een lachertje vergeleken met het bedrag dat bedrijven verdienen aan de handel in persoonsgegevens. Wat de PvdA betreft nemen we deze bedrijven de illegale winst af en leggen we daar nog een stevige boete op.

Enorme hoeveelheden persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt, door de overheid, door bedrijven, maar ook door criminelen. We zijn het zicht kwijt op wat er met die gegevens gebeurt. Met deze maatregelen wil de PvdA ervoor zorgen dat iedereen weer zeggenschap over deze data krijgt.