Vier de dag van het consumentenrecht

Vier de dag van het consumentenrecht

Door Mei Li Vos op 14 maart 2013 Delen  

Vrijdag 15 maart is het de dag van het consumentenrecht. Wereldwijd vieren consumenten dat in 1962 de Amerikaanse president John F Kennedy een speech gaf voor het congres over de rechten van consumenten. Een goed stelsel van consumentenrechten is ook belangrijk voor het vertrouwen in de rechtsstaat.

In die 51 jaar na de speech van Kennedy is er veel gebeurd. In Nederland hebben we, zeker in vergelijking met andere landen een behoorlijk goed systeem om de rechten van consumenten te beschermen. Als er iets mis is met een product of dienst kan je makkelijk klagen bij de ondernemer, en als die niet meewerkt hebben we een laagdrempelig en goedkoop systeem van geschilbeslechting bij de geschillencommissies. De Consumentenautoriteit (binnenkort Autoriteit Consument en Markt) handhaaft alle wetten en deelt boetes uit aan bedrijven die over de schreef gaan.

We hebben ook een goed stelsel om samen je recht te halen. Via de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade (WCAM) kan een rechter een bepaald besluit (bijvoorbeeld bank moet gedupeerden zoveel euro terug betalen) algemeen verbindend verklaren, tenminste, als het bedrijf dat moet betalen meewerkt. Gedupeerden kunnen zich dan gewoon melden en krijgen schadevergoeding. Bij zaken waarbij veel gedupeerden zijn, denk aan de woekerpolissen, of ooit de kinderen van moeders die het medicijn DES slikten is het efficiënter om de krachten te bundelen en samen een proces aan te spannen tegen het bedrijf dat je een verkeerd product heeft verkocht. Dat is ook beter voor gedupeerden die in hun eentje nooit een hele rechtsgang zouden kunnen betalen of daar eenvoudigweg de tijd niet voor hebben.

De WCAM kon echter nog beter: dit instrument kan nu ook worden ingezet bij faillissementen, denk aan de gedupeerden van DSB bank, en er zijn elementen ingebouwd waardoor de kans dat men wil meewerken nog groter wordt. Maar er zijn bedrijven die blijven weigeren mee te werken. Bij de behandeling voor verbetering van de wet afgelopen woensdag 13 maart, heb ik er op aangedrongen dat we ook snel de motie Dijksma gaan uitvoeren. Die regelt dat als bedrijven niet willen meewerken in een schikking een rechter toch een schadevergoeding voor de groep gedupeerden kan doen.

Een goed stelsel van consumentenrechten is niet alleen belangrijk voor de individuele consument. Het is ook belangrijk voor het vertrouwen in onze instituties. Als iedereen weet dat bedrijven je niet ongestraft kunnen bedotten is dat goed voor het vertrouwen in onze rechtsstaat. Het lijkt klein bier, dat je gecompenseerd wordt voor een gebrekkig product, maar het is een tastbaar bewijs dat onze rechtsstaat werkt.