Verzekeraar blijf bij je leest!

Verzekeraar blijf bij je leest!

Door Eeke van der Veen op 22 februari 2010 Delen  

De Partij van de Arbeid
ziet
de uitspraak van de NMa
dat de fusie tussen de zorgverzekeraar DSW en het
Vlietland ziekenhuis tot problemen kan leiden, als ondersteuning van haar
standpunt op dit terrein. Een zorgverzekeraar mag geen zeggenschap hebben over
een ziekenhuis, omdat dit de onafhankelijke posities van de zorginstelling en de
verzekeraar in gevaar brengt. Een zorginstelling verleent zorg en een
verzekeraar verzekert: die rollen moeten strikt gescheiden blijven.

In een ziekenhuis moeten de patiënt en kwaliteit van zorg centraal blijven
staan, en mogen de financiële belangen van een zorgverzekeraar geen rol gaan
spelen. Een verzekeraar moet zich niet direct bezig houden met de gang van zaken
op de werkvloer, maar het toestaan van deze fusie zou die situatie wel weer een
stukje dichterbij brengen. De PvdA zegt dus: schoenmaker blijf bij je leest.

De taak van de verzekeraar is juist de onafhankelijke inkoop van zorg en
doelmatige besteding van zorgpremies. Deze rol komt in gevaar als een
verzekeraar ook eigendomsbanden met een ziekenhuis onderhoudt en daarmee een
financieel belang krijgt. Een verzekeraar kan gaan proberen ‘rendabele’
patiënten naar dit ziekenhuis door te verwijzen, en ‘verliesgevende’ patiënten
naar zorginstellingen waar zij geen belang heeft. Dit is selectie en in strijd
met gelijkheid in de zorg’. In deze specifieke zaak heeft de zorgverzekeraar DSW
bijna een monopoliepositie in de regio, waardoor de NMa aangaf dat de
keuzevrijheid van de patiënt relatief makkelijk beperkt kan worden.

De Partij van de Arbeid vindt de uitspraak van de NMa zeer realistisch en is
dus tevreden. Dat de NMa heeft voorgenomen verder onderzoek te doen naar het
overstapgedrag van verzekerden als DSW de enige verzekeraar met een contract met
het Vlietland zou zijn en de mate waarin cliënten zich laten sturen, ondersteunt
de PvdA van harte. Competitie, overstappen en sturing van verzekeraars zijn
kernuitgangspunten van het huidige zorgstelsel en moeten daarom continu tegen
het licht worden gehouden. De kwaliteit van deze laatste uitspraak stemt ons
hoopvol.