Vertrouwen in Jeugdwet

Vertrouwen in Jeugdwet

Door Jannette Beuving op 18 februari 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer stemt in met de Jeugdwet waarmee gemeenten verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp. Wij hebben er vertrouwen in dat de gemeentes dit, dicht bij de jongeren, kunnen organiseren. Het is wel belangrijk dat de gemeentes de zorgen van ouders, jongeren, en professionals wegnemen en hun vertrouwen winnen. Met een aantal moties van mijn hand, wil de PvdA aan dat vertrouwen bijdragen.

Voor de PvdA waren bij het debat een paar dingen van groot belang. Zo willen we allereerst dat de jeugdzorg voor alle jongeren die het nodig hebben toegankelijk blijft. Niet alleen voor bijvoorbeeld overlastgevende jongeren, maar ook voor hen met zogenoemde stille problematiek. Daarnaast moet de jeugdhulp goed aansluiten op andere vormen van zorg en de weg ernaartoe zo eenvoudig mogelijk blijven. Bijvoorbeeld met de verwijsmogelijkheid van huisartsen voor jongeren met een zogeheten enkelvoudige ggz-problematiek. Zij hebben aan de huisarts een prima rechtstreekse route naar de jeugd-ggz.

De PvdA is ervan overtuigd dat juist de gemeenten deze verantwoordelijkheden aan kunnen: zij staan dichter bij de mensen. Er is een belangrijk verschil in verantwoordelijkheid met de huidige situatie: zorgverzekeraars leveren alleen onder de polis vallende zorg, de gemeentes hebben straks een afdwingbare, resultaatsgerichte jeugdhulpverplichting.

Dat is een grote verantwoordelijkheid, maar de PvdA heeft er vertrouwen in dat de gemeentes dit aan kunnen. Als sociaaldemocraat verbaas ik me erover dat sommige critici menen dat de jeugdhulp in betere handen is bij private zorgverzekeraars dan bij de lokale overheid.

Natuurlijk moeten we de zorgen van zorgprofessionals en ouders over de overgang serieus nemen. Daarom komt er op mijn verzoek een meldpunt, waar ouders, professionals en gemeenten terecht kunnen met vragen, signalen en suggesties die direct met het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd aan gemeenten te maken hebben.

Om de overgang te vergemakkelijken komt er verder een autoriteit die toezicht gaat houden. De PvdA is hier blij mee: als er problemen zijn bij de overgang, kan deze autoriteit aan de bel trekken en met oplossingen komen. Zoals gezegd hebben gemeentes de plicht om jeugdhulp aan te bieden. Zij moeten hier dus geld voor beschikbaar hebben en houden. Omdat hierover zorgen bestaan, diende ik een motie in waarin ik de regering verzoek ons jaarlijks te informeren over de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdhulp in relatie tot deze zogeheten financiële randvoorwaarden. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen.

Ook zegde de staatssecretaris toe met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te overleggen over het invullen van de medeverantwoordelijkheid van gemeenten voor wetenschappelijk onderzoek, opleidingen, innovatie en instellingen. Het is voor de PvdA belangrijk dat de kennis van jeugdhulpmedewerkers van hoog niveau is. Zo garandeer je dat de jongeren de best mogelijke zorg krijgen. Ik heb de staatssecretaris gevraagd de Eerste Kamer op de hoogte te houden van de uitkomsten van het overleg.

Ten slotte vroeg ik bij het debat om een conferentie tegen de stigmatisering van psychische ziektes. De staatssecretaris beloofde dat hij deze conferentie samen met de premier gaat organiseren. Dit vind ik een goede zaak: we moeten onbegrip voor psychische aandoeningen zo veel mogelijk uit de wereld helpen en daar kan zo’n conferentie bij helpen. Als iedereen doordrongen is van de ernst van psychische ziektes en het belang van de overheveling van deze zorg naar de gemeentes, dan biedt dit ontzettend veel kansen voor betere en snellere zorg, die dichtbij is.

Kortom, wij hebben er vertrouwen in als gemeenten de nieuwe verantwoordelijkheid op die manier oppakken. Belangrijker is dat de gemeenten het vertrouwen van jeugdigen, ouders en professionals winnen en waarmaken. Dat is waar het om gaat. Wij verwachten dus een lokale overheid die op dienstbare, respectvolle wijze uitvoering geeft aan de nieuwe taken en verantwoordelijkheden en die daarbij de kwaliteit van de jeugdhulp voorop stelt.