Vertrouwen in docent bij nakijken examens

Vertrouwen in docent bij nakijken examens

Vertrouwen in docent bij nakijken examens
Foto Shutterstock

Door Loes Ypma op 22 mei 2015 Delen  

De eindexamens zijn niet alleen een spannende tijd voor leerlingen, maar ook voor docenten. Na het afnemen van het eindexamen gaat iedere leraar snel aan de slag om de leerling te beoordelen. Niet alleen om de leerling tijdig van de uitslag te kunnen voorzien, maar vooral ook omdat zij zelf graag willen weten hoe elke leerling het ervan afgebracht heeft. Sinds jaar en dag worden alle eindexamens ook door een tweede docent, van een andere school, nagekeken. Dit om vriendjespolitiek te voorkomen. Deze volgorde heeft nog nooit tot grote problemen geleid, ik zie dus ook niets in het voorstel om deze volgorde ineens om te draaien.

Al duizenden docenten hebben een petitie ondertekend om de voorgenomen omdraaiing van correctie niet door te laten gaan. En niet voor niets, want een wijziging is uitsluitend gebaseerd op wantrouwen ten aanzien van alle leraren. Wat mij betreft moeten we juist uitgaan van vertrouwen in docenten. Ik heb vertrouwen dat alle docenten eerlijk omgaan met het nakijken van de examens van hun leerlingen. En dat de tweede corrector kritisch kijkt of dit vertrouwen inderdaad terecht is.

Een wijziging van het systeem is onnodig en kan niet rekenen op draagvlak. Daarom wil ik hier een stokje voor steken. Staatssecretaris Dekker kan zich veel nuttiger maken door zich met andere dingen bezig te houden. Denk bijvoorbeeld aan de enorme werkdruk die docenten in de maanden mei en juni hebben om op tijd alle examens nagekeken te hebben. Daar valt een wereld te winnen, bijvoorbeeld door examens slimmer in te plannen, examens met nakijkwerk kunnen bijvoorbeeld wat eerder gepland worden dan ‘multiple choice’-toetsen. En de marge van nakijktermijnen laat toe dat de tweede corrector nog wat extra tijd krijgt. Hiertoe zal ik binnenkort in een debat voorstellen doen.

In plaats van het oplossen van een probleem wat niet bestaat, kunnen we beter werk maken van het oplossen van echte problemen.