Vertrouwen door verantwoordelijkheid

Vertrouwen door verantwoordelijkheid

Door De Redactie op 7 december 2009 Delen  

De voorzitter van de Jonge Socialisten Mohammed Mohandis is aanstaande
zaterdag een van de sprekers op het PvdA-congres in Apeldoorn. ‘Het kan geen
kwaad om alles wat we hebben opgebouwd eens goed tegen het licht te houden,’
schrijft Mohandis in een voorproefje op zijn speech.

‘De overheid wordt op vele fora en in vele gesprekken geïdentificeerd met de
PvdA. Als er politieagenten graaien, dan heeft de PvdA het gedaan. Als er een
buschauffeur wordt bedreigd, heeft de PvdA het gedaan. Ik overdrijf nu, maar
zelfs als het licht uitvalt in een deel van het land, dan heeft de PvdA het
gedaan. Een positief puntje in deze heisa is dat de PvdA wel veel wordt
toevertrouwd. Helaas is de afrekening des te harder als het gevoel omslaat. We
zien het nu gebeuren: met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht kwakkelen we in
de peilingen en zijn vele het vertrouwen in ons verloren. De belangrijkste vraag
die voor ons ligt is hoe we op gemeenteniveau het vertrouwen kunnen herwinnen.

De komende raadsperiode is voor vele PvdA’ers geen gunstige, maar er wel een
met grote uitdagingen. Als gevolg van de crisis dreigen gemeentebegrotingen uit
hun voegen te barsten. Heilige huisjes van de PvdA, die in het verleden zowel
kostbaar in uitkomst als in geld zijn gebleken, zullen onherroepelijk tegen het
licht worden gehouden. We kunnen dan twee dingen doen: krampachtig vasthouden
aan wat heilig is of onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat nodig is. Ik
kies voor dat laatste. Het kan namelijk geen kwaad om alles wat we hebben
opgebouwd eens goed tegen het licht te houden.

Na de Tweede Wereldoorlog is er dankzij de PvdA veel collectief
georganiseerd. We hebben gezorgd voor goede uitkeringen, toegankelijke zorg en
onderwijs en regels om allerlei maatschappelijke processen te stroomlijnen.

Ruim een halve eeuw later moeten we ons afvragen of het wel solidair is hoe
de verzorgingsstaat is opgebouwd. Vele regelingen waren vooral gericht op de
allerzwaksten onder ons, nu maken ook meer welvarende mensen hier gebruik van.
Ook in alle regelgeving die tot stand is gekomen en de manier waarop de overheid
werkt, valt veel te verbeteren. We hebben de overheid zodanig georganiseerd dat
er soms jaren over heen gaan, voordat er bijvoorbeeld een bouwplan gerealiseerd
kan worden. ‘Eenieder doet een plas en het bleef zoals het was’. De bureaucratie
is soms killing. Het zijn precies dit soort dingen die er voor zorgen dat
burgers hun vertrouwen in de overheid, en dus de PvdA, verliezen: belastinggeld
dat bij de verkeerde mensen terecht komt en regels en procedures die processen
niet verbeteren maar alleen vertragen.

De crisis is een goede kans om deze fouten te herstellen. We moeten daarom de
confrontatie niet uit de weg gaan, maar de fundamentele vraag stellen hoe we
onze overheid en verzorgingsstaat georganiseerd willen hebben anno 2009. Waar
betalen we met zijn allen wel en niet voor? Met in het achterhoofd dat de
sterkste schouders altijd de zwaarste lasten moeten dragen. Dit betekent dat we
ons niet moeten verschuilen achter oude dogma’s, maar lef en visie moeten tonen.
Alleen op die manier kunnen we inhoud geven aan de aloude kreet dat de PvdA
altijd haar verantwoordelijkheid neemt. En alleen als we daarin slagen, kunnen
we het vertrouwen van de kiezer weer herwinnen.’

Mohammed Mohandis, voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Delen: