Versterken, verlichten en verbinden

Versterken, verlichten en verbinden

Door Grace Tanamal op 21 juli 2013 Delen  

Dat zijn de kernpunten in de visie van staatssecretaris Martin van Rijn op de positie van mantelzorgers en vrijwilligers die hij naar de Kamer stuurde.  Er moet betere ondersteuning van mantelzorgers komen om hun taken te verlichten. Een goede zaak.

Van Rijn spreekt zich ook heel duidelijk uit over niet verplichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat mantelzorgers en vrijwilligers worden ingezet voor lijfgebonden zorg. Professionals in de zorg en verpleegkunde hebben een opleiding gevolgd dus zij zijn de aangewezen personen om lijfgebonden zorg te leveren. Hier heeft de PvdA al langer voor gepleit.

Ook komt er betere afstemming tussen informele zorg en formele zorg. Daarom ben ik tevreden met de keuze om bij het inkoopproces van zorg rekening te houden met de positie van de mantelzorger. Ook moet er voldoende zorg zijn voor de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers. Respijtzorg en een vangnet voor overbelaste mantelzorgers zijn belangrijk.

De staatssecretaris blijft oog houden voor de waardering van mantelzorgers nu de grondslag onder het mantelzorgcompliment wegvalt. In het wetsvoorstel van de nieuwe WMO wordt opgenomen dat de gemeenten in hun verordening moeten opnemen hoe zij de mantelzorgers een blijk van waardering gaan geven.

Ook komt er meer aandacht voor gevoelens van eenzaamheid bij mantelzorgers. Samen met de Coalitie Erbij wil de staatssecretaris eraan werken dat de aandacht voor eenzaamheid een vast onderdeel wordt van de zorg en ondersteuning aan mantelzorgers. Ik ben zeer tevreden met de richting die de staatssecretaris kiest. Het geeft het grote belang aan van het werk van al onze mantelzorgers.