Versterk toezicht op financiën scholen

Versterk toezicht op financiën scholen

Door Mohammed Mohandis op 16 oktober 2012 Delen  

Er zijn scholen in het basis- en middelbaar onderwijs die financiële problemen hebben. Dat is een bijzonder slechte en zorgwekkende ontwikkeling die ten koste kan gaan van de onderwijskwaliteit. Klassen worden groter, er worden docenten ontslagen en er is een gebrek aan geld voor leermiddelen. De Partij van de Arbeid pleit daarom voor verbeterd toezicht op scholen die kampen met een financieel tekort. Er moet voorkomen worden dat door financiële problemen de onderwijskwaliteit door het ijs zakt.

Vorige maand vroeg de PvdA al aandacht voor de financiële problemen op scholen via een actieplan. Hierin stellen we voor om openbaar te maken welke scholen financieel onder druk staan, zodat bestuurders worden gedwongen om in te grijpen. Daarnaast moet de Onderwijsinspectie een steviger rol gaan spelen in het opsporen en aanpakken van probleemscholen.

Ook moeten gemeenten hun controlerende taak wat betreft de jaarrekeningen van het openbaar onderwijs die vaak op afstand zijn gezet serieus nemen. De financiële positie van het openbaar onderwijs gaat de PvdA aan het hart en mag niet alleen worden afgedaan als hamerstuk.

Om in kaart te brengen of de financiering van scholen door de overheid nog voldoende is, zal ik als Kamerlid kijken welke mogelijkheden er zijn bij de begrotingsbehandeling en de debatten die zullen volgen naar aanleiding van deze kwestie.

Scholen hebben onder andere te maken met stijgende energierekeningen en onderhoudskosten en het is de vraag of de overheidsbijdrage deze kosten in voldoende mate dekt. De Eerste Kamer heeft op initiatief van de PvdA-fractie vorige week een motie aangenomen waarin wordt verzocht onderzoek te doen naar de financiële positie van het basisonderwijs.

Goed onderwijs kan alleen worden gegarandeerd als scholen financieel gezond zijn. Het is daarom absolute noodzaak om deze financiën zo snel mogelijk op orde te brengen.