Versterk positie ouders in onderwijs

Versterk positie ouders in onderwijs

Door Metin Çelik op 28 maart 2012 Delen  

De PvdA wil de positie van ouders in het onderwijs verbeteren, opdat zij beter kunnen opkomen voor het recht op leren voor hun kind. Ik heb hiervoor een actieplan (pdf) gepresenteerd. Hierin pleit ik onder meer voor een landelijk steunpunt waar bestaande belangenorganisaties voor ouders zich bij aansluiten. Ook zou er in gemeenten een ombudsman moeten zijn die scholen helpt bij het afhandelen van klachten.

Veel (maar helaas niet alle) ouders zijn zeer betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. Helaas ervaren zulke ouders vaak dat hun rechten onvoldoende zijn geborgd als zij willen opkomen voor hun kind. De PvdA wil de positie van ouders en leerlingen in het onderwijs beter borgen.

Minister Van Bijsterveldt heeft 29 november 2011 haar plan gepresenteerd om ouders meer te betrekken bij het onderwijs. Het is goed dat de minister aandacht vraagt voor positieve ouderbetrokkenheid en ouders wijst op de waarde van ondersteuning van hun kinderen thuis. Maar de minister geeft niet thuis wanneer het gaat om problemen die ouders ondervinden met de school.

Ouders voelen zich machteloos wanneer ze hun kind tussen wal en schip zien belanden en zij niet in staat zijn voor hun kind op te komen. Schoolbesturen laten zich begeleiden door adviseurs en juristen met alle overhead van dien, terwijl ouders weinig wegen kunnen bewandelen om het leerrecht van hun kind te beschermen wanneer er sprake is van problemen. Het is niet wenselijk en niet nodig dat scholen zich tot de tanden bewapenen tegen ouders. Ouders zitten immers zelden te wachten op een conflict met de school. Zij willen een conflict juist vermijden, omdat ze niet willen dat hun kind de dupe wordt. Dat gegeven vormt een basis voor constructieve samenwerking.

De bestaande klachtenregelingen bieden vaak geen soelaas. Het klachtrecht in het onderwijs is tot stand gekomen als onderdeel van de kwaliteitswet, daarom zijn adviezen van klachtencommissies erop gericht om van klachten te leren en niet om onrecht te repareren.

De PvdA komt daarom met voorstellen om de positie van ouders in het onderwijs te verbeteren. Hieronder het actieplan met zes concrete actiepunten. Medio juni komt de PvdA met deel twee van het actieplan waarin met name zal worden ingegaan op de ouderbetrokkenheid bij onderwijsachterstanden en het leerrecht.

PvdA_Celik_Actieplan Ouders in Positie-Deel1