Versterk medezeggenschap in het onderwijs

Versterk medezeggenschap in het onderwijs

Door Tanja Jadnanansing op 28 mei 2013 Delen  

Docenten, ouders, studenten en leerlingen hebben het volste recht om gedegen onderwijsbestuur mede vorm te mogen geven, en om kritisch naar het functioneren van bestuurders en toezichthouders te kijken. Helaas spreek ik regelmatig jongeren die in een medezeggenschapsraad zitten en het gevoel hebben totaal niet serieus genomen te worden.

Tijdens een overleg tussen de Tweede Kamer en minister Bussemaker heb ik een voorstellen gedaan om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken. Ieder kind en iedere jongere heeft recht op het beste onderwijs.

Zo heb ik bepleit dat iedere MBO-instelling een aantal plekken zou moeten hebben voor eigen studenten, waarbij zij binnen de organisatie stage kunnen lopen en ervoor zorgen dat de medezeggenschap van de grond komt. Een prettige bijkomstigheid zou zijn dat in deze tijd waar veel jongeren geen stage kunnen vinden en daardoor studievertraging oplopen een mogelijkheid wordt gecreëerd om binnen de instelling zelf een stage te lopen die ook nog eens echt bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees mijn integrale inbreng (pdf) aan het overleg voor een uitgreide toelichting op welke zaken er nog meer verbetering behoeven.

Integrale inbreng (htm) >