Versterk koppositie eerlijk en duurzaam produceren

Versterk koppositie eerlijk en duurzaam produceren

Door Roelof van Laar op 27 februari 2015 Delen  

Minister Ploumen heeft zichzelf voor de Herculeaanse taak gesteld om de koppositie die het Nederlandse bedrijfsleven heeft op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen verder te versterken. Dat is nodig, want veel overheden in ontwikkelingslanden blijven falen in het op orde brengen en handhaven van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een eerlijk en duurzaam productieproces. Ik heb haar daar deze week van harte in gesteund.

Er zijn inmiddels 86 sectoren gescand, 51 geanalyseerd, 20 nader onderzocht en daaruit kwamen de 13 sectoren met de grootste risico’s. Met al die 13 sectoren wil de minister nu binnen twee jaar een convenant sluiten en afspraken maken over hoe de productie eerlijker en duurzamer gemaakt kan worden. Dat is een baanbrekend initiatief. Ik heb alle brancheorganisaties en bedrijven die het betreft opgeroepen actief mee te werken aan de convenanten en de uitvoering ervan.

Met de convenanten vragen we van bedrijven een extra inspanning om hun productieketen schoon te vegen. Het is bemoedigend dat vele bedrijven die inspanning willen leveren, ook als ze al voorop lopen in hun sector. Ik denk wel dat een klein deel van de bedrijven zal blijven weigeren om te stoppen met het uitbuiten van mens en milieu om hun producten te maken tegen een zo laag mogelijke prijs. De uitbuiting van kinderen vind ik daarbij extra schrijnend. Daarom heb ik over het weren van producten met kinderarbeid van de Nederlandse markt ook een initiatiefnota geschreven. Die wordt binnenkort besproken.

In alle 13 sectoren worden de rechten van vrouwen, vakbonden en kinderen stelselmatig geschonden. Daarom heb ik gevraagd om een stevige, zo mogelijk uniforme, aanpak. De minister zegde toe dat op te pakken. Ze heeft zichzelf een uitdagend en belangrijk doel gesteld en gesteund door de Tweede Kamer gaat ze met kracht door om haar Hercules-inspanning tot een goed einde te brengen.

Delen: