Positie van zzp’er moet worden versterkt

Positie van zzp’er moet worden versterkt

Door Mariëtte Hamer op 30 maart 2010 Delen  

Mensen met een eenmansbedrijfje moeten beter worden geholpen door de overheid
om te kunnen concurreren met grote bedrijven. Samen met Tweede  Kamerlid
Mei Li Vos licht ik vanavond op
een
bijeenkomst in Den Haag
toe hoe de PvdA de positie van zelfstandigen zonder
personeel (zzp’ers) wil versterken. Het is in het belang van de Nederlandse
economie en daarmee van ons allemaal dat ondernemende zzp’ers kunnen
doorgroeien.

In Nederland werken ongeveer 650.000 mensen als zzp’er. Soms is dat
aanvullend op het systeem van Nederlandse arbeidsverhoudingen dat is ingericht
op een scheiding tussen werknemer en ondernemer, een andere keer botst het.

Zzp’ers hebben het moeilijk. Ze krijgen steeds minder opdrachten en worden
vaker uitgeknepen. Steeds vaker moeten ze terugvallen op de bijstand. Zzp’ers
zijn vaak niet opgewassen tegen grotere bedrijven door wie ze worden ingehuurd.
Hun rechtspositie is slecht. De opdrachtgever kan eenzijdig het contract
opzeggen en laat of soms zelfs helemaal niet betalen.

De PvdA wil dat de consumentenbescherming ook geldt voor zelfstandigen, zodat
ze net als consumenten hun recht kunnen halen als een ander bedrijf hen bedot of
afspraken niet nakomt. Verder wil de PvdA dat zzp’ers makkelijker kunnen
groeien. Zo moeten zij via een andere inzet van de belastingaftrek een steuntje
in de rug krijgen om bijvoorbeeld personeel in dienst te nemen. We willen dat de
consumentenbescherming ook geldt voor zelfstandigen, zodat ze net als
consumenten hun recht kunnen halen als een ander bedrijf hen bedot of afspraken
niet nakomt.

Zzp’ers kunnen snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Ze kunnen een bron
van de broodnodige innovatie in onze economie zijn, maar ook bijdragen aan de
groei. Veel zelfstandigen blijven echter om allerlei redenen zonder personeel.
De PvdA ziet graag dat succesvolle ondernemers
doorgroeien
en grotere spelers worden in onze economie.

Delen: