Verlofregelingen passend bij veranderende maatschappij

Verlofregelingen passend bij veranderende maatschappij

Door Grace Tanamal op 17 april 2014 Delen  

De maatschappij is aan verandering onderhevig. Zo zien we dat steeds meer mensen zorgtaken hebben waardoor het combineren van werk en zorg lastiger wordt. Daarom heeft de PvdA aangedrongen op het uitbreiden van verlofregelingen.

Een op de acht werknemers in ons land is mantelzorger. Zij vervullen een onmisbare taak in onze maatschappij: de langdurige  zorg en ondersteuning voor bijvoorbeeld een zieke of gehandicapte vader of zus. Mantelzorgers verdienen betere ondersteuning. Daar heb ik mij dan ook sterk voor gemaakt. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher heeft een aantal maatregelen genomen om dit te realiseren. Een goede zaak.

Het kortdurend – en langdurend zorgverlof was voorheen alleen op te nemen wanneer er zorg werd gegeven aan je partner, ouders of kinderen. Dit verlof is nu ook uitgebreid naar de zorg voor je broer of zus. En naar andere mensen met wie je een sociale relatie hebt waaruit het verlenen van noodzakelijke zorg voortvloeit. De werkingssfeer van het langdurend zorgverlof is verbreed en mag ingezet worden voor noodzakelijke verzorging in verband met ziekte of hulpbehoevendheid.

Ook het vaderverlof (ook wel partnerverlof) wordt uitgebreid. Vaders hebben op dit moment twee dagen verlof wanneer zij een kind hebben gekregen. Daar komen nu drie dagen onbetaald verlof bij. Verder heeft Lodewijk Asscher aangekondigd dat hij zal zorgen voor een wettelijke regeling waarbij het bevallingsverlof overgedragen kan worden bij de geboorte van een kind waarbij de moeder sterft.

Met deze stappen sluiten onze verlofregelingen beter aan bij onze veranderende maatschappij. Dat is winst voor iedereen.