PvdA partijbestuur neemt besluit beroepscommissie over en erkent onzorgvuldigheden rond onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Gijs van Dijk 

Het partijbestuur erkent het besluit van de beroepscommissie van de PvdA en neemt de beslissing van deze commissie van maandag 17 oktober 2022 over om de opgelegde maatregel van 2 juni 2022 te vernietigen. Het erkent eveneens dat het proces waarmee met de meldingen is omgegaan op verschillende momenten onzorgvuldig is verlopen. Hiervoor maakt het partijbestuur zijn excuses.

De PvdA moet een veilige plek zijn voor mensen die iets overkomt. Daarbij moeten we er zorg voor dragen dat er zorgvuldige procedures zijn, ook voor degenen die aangeklaagd worden. Eerder gemaakte afspraken over inzage en privacy hebben een zorgvuldig proces van hoor en wederhoor in de weg gezeten. De PvdA beroepscommissie heeft hierdoor geen inzage gekregen in het onafhankelijk opgestelde onderzoeksrapport. Hierdoor is de beroepscommissie tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een onzorgvuldig proces en heeft daarom de eerdere sanctie aan Gijs van Dijk vernietigd. Het partijbestuur neemt dit oordeel over.

Het partijbestuur onderschrijft dat de kwestie draait om meldingen die betrekking hebben op de privésfeer. Daarbij gaat het niet om meldingen die betrekking hebben op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het spijt het partijbestuur dat die indruk niet eerder is weggenomen.

Vanuit de partij hopen wij met Gijs te blijven samenwerken aan bestaanszekerheid voor iedereen.  Daarbij blijft zijn kennis en expertise op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt zeer waardevol.

Reactie Gijs van Dijk

Hoewel niets een terugkeer in de Tweede Kamer nu in de weg staat, heeft Gijs van Dijk besloten dat niet te doen. Het partijbestuur heeft afspraken met Gijs van Dijk gemaakt, zodat hij weer kan werken aan een nieuwe toekomst.

Gijs van Dijk: “Nu de PvdA excuses heeft aangeboden en de uitspraak van de beroepscommissie overneemt, sluit ik een zeer lastige periode af. Alles afwegend wil ik nu een nieuwe start maken. Dat kan ik in de Tweede Kamer doen. Toch kies ik daar nu niet voor. Ik blijf me inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn en mogelijk niet zelf hun stem kunnen laten horen.”

Reactie Esther-Mirjam Sent

Esther-Mirjam Sent: “Vanaf 8 februari 2022 zijn we in een zeer ingewikkeld proces terecht gekomen. We hebben steeds zo goed mogelijk recht proberen te doen aan alle betrokkenen. Daar zijn we helaas niet goed in geslaagd. Dat spijt mij zeer. Met de wetenschap van nu hadden we het proces anders moeten aanpakken. Van meet af aan had helder moeten zijn waar het onderzoek om draaide en wie op welke momenten inzage zou krijgen in het rapport. De uitspraak van de beroepscommissie nemen we over en we nemen hun aanbevelingen ter harte. We zijn samen met Gijs tot de conclusie gekomen dat we ons nu moeten richten op een nieuwe toekomst voor hem. Daar werken we zo goed mogelijk aan mee.”

Reactie Attje Kuiken

Attje Kuiken: “Dit is en was pijnlijk en ingrijpend voor alle betrokkenen. We beseffen dat heel goed. Het is noodzakelijk dat er nu een afronding komt, zodat iedereen verder kan. Hoe moeilijk dat ook zal zijn. De fractie volgt daarom het besluit van het partijbestuur, zodat iedereen zich weer kan richten op de toekomst. En wij aan de slag kunnen met het oplossen van de vele problemen in het land. Want daar is veel werk voor te doen.”

Delen: