Verklaring namens het Partijbestuur van de PvdA

Verklaring namens het Partijbestuur van de PvdA

Door De Redactie op 13 november 2014 Delen  

De afgelopen tijd is er binnen de PvdA discussie geweest over de wijze waarop door het kabinet onderzoek gedaan wordt naar een aantal Turkse organisaties in Nederland.

Integratie raakt aan de kern van waar de sociaaldemocratie voor staat: emancipatie, vrijheid, solidariteit en gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s. Aan ons verzet tegen uitsluiting en voor verdraagzaamheid. Deze discussie had ook zijn weerslag op de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Hierover is een meningsverschil ontstaan tussen twee Kamerleden -Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu- en de overige PvdA-fractieleden.

De PvdA-fractie heeft vanavond een klemmend beroep gedaan op deze twee leden om hun vertrouwen uit te spreken in de opstelling van de eigen fractie in het integratiedebat en in de minister. Daar waren zij niet toe bereid. Ze hebben zelf aangegeven niet verder te willen in de fractie en zijn uit de fractie gestapt.

Het Partijbestuur heeft voorts het verzoek gekregen van het fractiebestuur om uit te spreken dat de genoemde leden niet langer het woord kunnen voeren namens de Partij van de Arbeid en om de procedure tot ontneming van het lidmaatschap te starten. Het Partijbestuur heeft hier mee ingestemd.

Delen: