Toelichting Job Cohen op vertrek

Toelichting Job Cohen op vertrek

Door Job Cohen op 20 februari 2012 Delen  

Ik ben twee jaar geleden
opnieuw de landelijke politiek ingegaan
omdat ik meende een effectieve
bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving, waarin lasten en lusten
eerlijker worden verdeeld en waarin mensen, ook als zij zeer verschillende zijn,
toch gelijkwaardig worden behandeld. Terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat
ik er in de politieke- en mediawerkelijkheid van ‘Den Haag’ onvoldoende in ben
geslaagd om de weg naar zo’n ander beleid geloofwaardig over het voetlicht te
brengen.

De sociaaldemocratie kan en wil richting geven aan een noodzakelijke
hervorming van de samenleving. Een hervorming die ons in staat stelt perspectief
te bieden voor de toekomst. Mensen perspectief bieden, zeker in deze crisistijd,
dat is de taak van de Partij van de Arbeid. En wanneer je als politiek leider
daaraan onvoldoende effectief kunt bijdragen, behoor je terug te treden. Want
wij staan in dienst van iets wat groter is dan wijzelf. Daarom treed ik vandaag
af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en verlaat ik ook de Kamer.

Klik op ‘lees verder’ onder de video voor de
integrale verklaring
(pdf)
.

Amsterdam, 20 februari 2012.

‘Ik ben twee jaar geleden opnieuw de landelijke politiek ingegaan omdat ik
meende een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving, waarin
lasten en lusten eerlijker worden verdeeld en waarin mensen, ook als zij zeer
verschillende zijn, toch gelijkwaardig worden behandeld.

We werden met 30 zetels net niet de grootste partij. VVD en CDA hebben er
vervolgens nadrukkelijk voor gekozen een samenwerking met de PVV aan te gaan,
waardoor ons land nu onder moeilijke economische en financiële omstandigheden
wordt geregeerd door de helft plus één, in een coalitie die naar mijn oordeelt
heilloze polarisatie leidt.

De sociaaldemocratie kan en wil bijdragen aan een noodzakelijke hervorming
van de samenleving, een modernisering die ons in staat stelt ook onze kinderen
en kleinkinderen perspectief te bieden. Zo’n modernisering krijgt alleen
voldoende draagvlak als niet het recht van de sterkste, of het recht van de
grootste mond geldt, maar een fatsoenlijke omgang met elkaar. Partijen bijeen
brengen in plaats van polarisatie, daar gaat het om.

Terugkijkend moet ik helaas vaststellen dat ik er in de politieke- en
mediawerkelijkheid van ‘Den Haag’ onvoldoende in ben geslaagd om de weg naar
zo’n ander beleid geloofwaardig over het voetlicht te brengen.

Het gaat met aan het hart zo veel mensen, partijgenoten, kiezers, maar ook
velen buiten onze kring, die me goed gezind waren en zijn, teleurgesteld te
hebben doordat ik de hoge, soms veel te hoge, verwachtingen niet hebben kunnen
waarmaken. Weet dat ik serieus en vasthoudend heb geprobeerd dat wel te doen.

Ik reken mij dat aan, maar het gaat uiteindelijk niet om mij. Het gaat om de
pijn die de onzekerheid in Europa en de recessie veroorzaken voor miljoenen
mensen. Die pijn te bestrijden, mensen weer perspectief te bieden, dat is de
taak waar de PvdA voor staat. En wanneer je als politiek leider daaraan
onvoldoende effectief kunt bijdragen, behoor je terug te treden. Want wij staan
in dienst van iets wat groter is dan wijzelf.

Daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en
verlaat ik ook de Kamer. Ik zal natuurlijk in de toekomst proberen mijn bijdrage
te blijven leveren aan de publieke zaak en aan de ontwikkeling van het
gedachtegoed van de sociaaldemocratie.

Nederland heeft een coalitie van de goedwillenden nodig, een coalitie die
zich verzet tegen tendensen en uitsluiting, verruwing en scheidslijnen tussen
mensen. De Partij van de Arbeid heeft daar als vanouds een belangrijke rol bij
te vervullen. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook zal gebeuren.’

Delen: