Persverklaring Wouter Bos

Persverklaring Wouter Bos

Door Wouter Bos op 20 februari 2010 Delen  

Vanochtend heeft de Partij van de Arbeid besloten niet langer op een
geloofwaardige manier deel uit te kunnen maken van het vierde kabinet
Balkenende. Dat was een beslissing die ons niet licht viel. Wij hebben een dag
en een nacht lang gevochten om dit kabinet in stand te houden en een
geloofwaardig besluit over Uruzgan te nemen, maar zijn daarin niet geslaagd.
Uitgangspunt was dat de PvdA achter het kabinetsbesluit uit 2007 wilde blijven
staan om de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Uruzgan in december
2010 hoe dan ook te beƫindigen.

Voor dit standpunt bestaat in de samenleving en in het parlement brede steun.

In de discussies van vandaag is geen enkele geloofwaardige reden op tafel
gekomen waarom dit kabinetsbesluit niet langer leidend zou moeten zijn voor het
kabinet. Ook vinden wij het ongeloofwaardig dat uit het ontbreken van een
parlementaire meerderheid voor een langer militair verblijf in Uruzgan, nu niet
geconcludeerd zou mogen worden dat we vast moeten houden aan het vertrek uit
Uruzgan zoals eind 2007 door het hele kabinet besloten. Tot op het laatst
weigerden de collega’s van CDA en CU deze politieke realiteit te aanvaarden.

De PvdA heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen bij steun voor
internationale missies. Dat geldt ook Afghanistan. Tot twee maal toe hebben wij
een missie van twee jaar in Uruzgan gesteund. In alle overleggen van de laatste
maanden hebben wij de bereidheid getoond om ook na het vertrek van de militairen
uit Uruzgan, op een intensieve manier betrokken te blijven bij de opbouw van
Afghanistan. Bijvoorbeeld door de inzet van onze F16’s voort te zetten en door
middel van opleidingen en ontwikkelingssamenwerking de Afghanen in staat te
stellen zelf hun lot in eigen handen te nemen. Maar ook deze voorstellen zijn
vandaag niet geaccepteerd.

Daarmee is duidelijk geworden dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht
is ontstaan over het voorzetten van onze militaire bijdrage aan Afghanistan. Dat
onze alternatieven niet aan de orde mochten komen. En dat we als lid van het
kabinet zelfs niet mochten uitspreken dat een voortzetting van de missie in
Uruzgan niet op voldoende steun in het parlement kan rekenen.

Onder die omstandigheden kon de Partij van de Arbeid niet meer geloofwaardig
deel uit maken van het kabinet. Om die reden besloten wij vandaag ons ontslag
aan te bieden.

Delen: