Verkeerslawaai schreeuwt om aanpak

Verkeerslawaai schreeuwt om aanpak

Door Judith Merkies op 18 december 2012 Delen  

Geluidsoverlast van voertuigen is niet alleen storend, het heeft een groot effect op de volksgezondheid. Vooral lage inkomensgroepen worden door de gevolgen getroffen. Er was op dit gebied al ruim twintig jaar geen regelgeving meer gemaakt, terwijl de hinder toeneemt. In de milieucommissie van het Europees Parlement is deze week een wetsvoorstel aangenomen dat geluid in verkeer aanpakt. Het parlement volgde hiermee mijn voorstellen voor forse vermindering van lawaai.

Dit is goed nieuws voor het milieu en de samenleving. Matige geluidsoverlast kan volgens de wereldgezondheidsorganisatie problemen als stress, slaapstoornissen en tinnitus (chronisch oorsuizen) veroorzaken. Sterke geluidsoverlast van boven de 70 decibel houdt verband met hartaanvallen en bloeddrukproblemen. Hierin zijn vooral de lagere inkomensgroepen, die vaak in de buurt van drukke verkeerspunten wonen, blootgesteld.

Er wordt geschat dat jaarlijks 50.000 Europeanen aan de gevolgen van geluidsoverlast van verkeer overlijden. Een schrikbarend cijfer. De totale sociale kosten van geluidshinder binnen de EU worden op 40 miljard euro per jaar geschat.

Ik ben daarom blij dat het Europees Parlement met mijn voorstellen voor betere normen heeft ingestemd. Hiermee gaan we in tegen de stroom van conservatieve parlementariërs en de Brusselse autolobby. Deze hadden onder andere gepleit voor een vrijstelling van sportwagens, de grootste veroorzakers van geluidsvervuiling.

Nu het voorstel voor wetgeving is goedgekeurd, is er een belangrijke stap genomen in het oplossen van dit grote sociale en medische probleem. De voorstellen komen neer op een gemiddelde reductie van vier decibel voor personenauto’s en drie decibel voor vrachtauto’s in acht jaar bewerkstelligt. Omgerekend komt dit neer op 50 procent stillere auto’s.

Maar de geluidsmaatregel staat niet op zichzelf. Eerder stemde het Europees Parlement al in met een labelsysteem voor stillere banden en ook het wegdek speelt een rol in het geluidstotaal.

Ten slotte moet erop toegezien worden dat stiller verkeer niet tot gevaarlijke situaties leidt, met name voor blinden en slechtzienden. Winst is dat geluidshinder nu volop in de belangstelling staat en dat er een begin wordt gemaakt met het stevig aanpakken van dit probleem. De kosten die geluidshinder voor de samenleving heeft zijn te hoog om stil toe te kijken.