Verheugd met onderwijsbegroting

Verheugd met onderwijsbegroting

Door Mohammed Mohandis op 17 september 2013 Delen  

Investeren in ons onderwijs is investeren in de toekomst van ons land. Onze jongeren verdienen een goede opleiding en de beste leraar voor de klas. De PvdA is daarom blij dat het kabinet in de begroting voor 2014 het onderwijs volledig ontziet. Daarbij zorgt het Nationaal Onderwijsakkoord dat er zelfs geïnvesteerd wordt om ons onderwijs nog beter te maken en zo ieder talent tot zijn recht te laten komen.

Ik ben blij dat de onderwijsbegroting onder de streep een royale plus kent. Niet alleen komt er door het Nationaal Onderwijsakkoord 689 miljoen euro beschikbaar, ook komt er voor de scholen 204 miljoen euro beschikbaar om de stijging in kosten op te kunnen vangen. Dat komt de leerling en docenten ten goede. De in- en uitstroom van lerarenopleiding verbetert, iets waar ik mij eerder al hard voor heb gemaakt.

De invoering van de zorgplicht voor scholen zorgt ervoor dat kwetsbare leerlingen meer kansen krijgen op de reguliere scholen en met de invoering van passend onderwijs krijgt ieder kind de aandacht die het nodig heeft. Ook in het beroepsonderwijs worden belangrijke stappen gezet. Ambitieuze mbo-studenten die opzien tegen een vierjarige opleiding na hun mbo-diploma, krijgen meer mogelijkheden een Associate Degree te volgen. Vwo’ers die na de middelbare school een meer praktische opleiding willen doen, kunnen kiezen voor een intensieve driejarige studie aan de hogeschool.

Tot slot vind ik het goed dat er een lerarenregister komt, iets wat in andere beroepsgroepen niet meer dan normaal is. Alle bevoegde leraren moeten vanaf 2017 in dit register geregistreerd staan. Daarnaast moeten docenten na- en bijscholingen gaan volgen zodat zij kennis op peil houden en in hun les rekening kunnen houden met ontwikkelingen in onderwijsland.

De onderwijsbegroting van dit jaar is een flinke stap voorwaarts voor alle leerlingen. Er wordt extra geld geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs en dat is direct te merken in de klas.