Verheugd met hoofdlijnen energieakkoord

Verheugd met hoofdlijnen energieakkoord

Door Jan Vos op 12 juli 2013 Delen  

De PvdA-fractie is verheugd dat het is gelukt om op hoofdlijnen overeenstemming te bereiken over een nog te sluiten ambitieus energieakkoord. Het is goed dat alle partijen van zware industrie tot milieuorganisaties samen tot overeenstemming zijn gekomen. Belangrijkste winst is de forse investering in energiebesparing en windparken op zee. Daarnaast is de voorgenomen sluiting van oude kolencentrales van groot belang voor schonere energie en is ook de verruiming van mogelijkheden voor burgers om zelf energie op te wekken een stap in de goede richting.

Het is nu zaak dat de partijen die het akkoord hebben gesloten voor eind augustus alles goed uitwerken en vastleggen. Dan zullen wij ook ons definitieve oordeel geven.