Verdrag met Marokko: een mooi en rechtvaardig akkoord

Wijziging van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko

Verdrag met Marokko: een mooi en rechtvaardig akkoord

Foto Pixabay / cuivie

Door Keklik Yücel op 21 januari 2017 Delen  

Een eerlijke uitkering, voor iedereen die het nodig heeft. Daarom heeft Nederland een verdrag gesloten met Marokko om de uitkeringen die Nederland daar uitbetaalt aan te passen aan de levensstandaard van het land. Zodat mensen daar minimaal net zoveel te besteden hebben als mensen met een uitkering hier. Zonder dat verdrag zou men in Marokko geen Nederlandse uitkeringen meer kunnen ontvangen. En er verandert daarbij niets voor mensen die nu al een uitkering ontvangen en niets voor de uitbetaling van AOW. Een mooi en rechtvaardig akkoord dus.

Nederland betaalt uitkeringen waar mensen recht op hebben ook uit aan mensen die in het buitenland wonen.

Voor landen buiten de Europese unie is dat geregeld in afzonderlijke verdragen met het land in kwestie. Het Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko, stamde uit 1972. De Nederlandse regering wilde het aanpassen en het zogenaamde woonlandbeginsel toepassen. Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van de uitkeringen wordt aangepast aan de kosten van levensonderhoud in het woonland. Een Kamermeerderheid wilde het hele verdrag opzeggen, de PvdA was daar tegen. Er zouden dan immers helemaal geen uitkeringen meer worden uitbetaald aan mensen in Marokko. Het is minister Asscher gelukt een sterk, eerlijk en rechtvaardig akkoord te bereiken, en daar zijn we blij mee.

Wat gebeurt er nu concreet? Voor nieuwe uitkeringsgerechtigend wordt per 1 oktober 2016 het woonlandbeginsel toegepast op de volgende uitkeringen: de nabestaandenuitkeringen, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA-vervolguitkering), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid als aanvulling op een loondervingsuitkering, kinderbijslag en kindgebonden budget.

De PvdA is zeer tevreden over de balans die in dit akkoord is gevonden.

Uitkeringen in Marokko blijven dus minimaal zoveel waard als in Nederland, zodat mensen die hun uitkering in Marokko ontvangen, niet veel meer te besteden dan mensen in Nederland.

Nederland heeft op zijn beurt mooie, verzachtende maatregelen en een langere overgangstermijn geboden. Voor alle duidelijkheid: er wijzigt niets met betrekking tot de export van de AOW. Ook voor alle uitkeringen die al naar Marokko worden geëxporteerd, verandert er niets. Het is nu duidelijk waar iedereen aan toe is en dat geeft rust. Voor nieuwe gevallen geldt een heel mooie en rechtvaardige regeling die het bestaansminimum, waar ook ter wereld, overeind houdt. Dat is eerlijk en rechtvaardig.

Delen: