Eindelijk verbod op bonus in semipublieke sector

Eindelijk verbod op bonus in semipublieke sector

Door Pierre Heijnen op 7 december 2011 Delen  

Iedere vorm van bonus aan de top in de semipublieke sector wordt verboden. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met ons voorstel daartoe. Bonussen en prestatiebeloningen op kosten van de belastingbetaler zijn ongepast. Deze bonusbeperking is een goede stap vooruit om er definitief een einde aan te maken. Bestuurders die willen werken voor de publieke zaak hoeven geen extra geld te krijgen om hun best te doen voor een zo goed mogelijke dienstverlening.

Een Kamermeerderheid is ook voorstander van het PvdA-voorstel om de beloningen van leden en voorzitters van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in de semipublieke sector aan banden te leggen. De PvdA wil dat hier duidelijk paal en perk wordt gesteld. Daarom is op ons voornemen nu vastgelegd dat leden en voorzitters van RvC’s en RvT’s niet meer mogen verdienen dan 5 procent en 7,5 procent van wat de bestuurders in hun sector verdienen.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel van het kabinet was geen enkele beperking opgenomen van de beloningen van commissarissen en toezichthouders.

Verder worden op initiatief van de PvdA de salarissen van bestuurders beperkt in een aantal sectoren die het kabinet buiten de wet wilde houden. De wet wordt nu ook van toepassing op de goede doelen, een sector waar evident sprake is van publieke belangen. Ook hier gaat nu gelden dat bestuurders niet meer mogen verdienen dan de Balkenendenorm.

Ook zal de regering op verzoek van de PvdA komen met regelgeving ten aanzien van de beloningen van bestuurders bij de collectieve beheersorganisaties, zoals Buma en Sena. De Kamer stemde daarnaast in met een motie van de PvdA om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de beloningen van bestuurders in de kinderopvang te beperken.

Tot slot wordt dankzij PvdA, PVV, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren de Balkenendenorm ook verplicht gesteld in de zorgsector. Nu de Kamer heeft ingestemd met dit voorstel is een PvdA-motie uit 2010 die hiertoe opriep effectief in de praktijk gebracht. Het kabinet was niet bereid om deze motie uit te voeren.

Delen: