Veiligheid leidend bij gasbesluit

Veiligheid leidend bij gasbesluit

Door Jan Vos op 9 februari 2015 Delen  

De gaswinning wordt zoveel mogelijk en per direct teruggeschroefd vanwege de veiligheid van de bewoners van Groningen. De PvdA pleit hier al langer voor en steunt dan ook het besluit van het kabinet hierover. De veiligheid moet ook in de verdere besluitvorming deze zomer leidend zijn.

De afgelopen tijd heeft de PvdA er meermaals bij het kabinet op aangedrongen om de gaswinning uit voorzorg verder te verminderen. Besloten is dat deze wordt verminderd naar het minimale niveau dat nodig is om de Nederlandse huishoudens en bedrijven van energie te voorzien. Hiermee wordt het voorzorgsbeginsel weer uitgangspunt van het gaswinningsbeleid.

Tot 1 juli worden diverse vervolgonderzoeken gedaan naar de wijze waarop de veiligheid kan worden verbeterd met het winningsplan. Ook volgt er een onderzoek naar de manier van levering van gas in Nederland en hoe we deze kunnen garanderen met een nog lagere winning uit het Groningenveld. Deze onderzoeken worden in de loop van het jaar opgeleverd en zullen leiden tot een nieuw winningsplan. Ook bij die besluitvorming zal voor de PvdA de veiligheid voor de inwoners van Groningen leidend zijn.