Kinderen veilige omgeving bieden

Kinderen veilige omgeving bieden

Door Marith Volp op 20 november 2013 Delen  

Ieder kind hoort op te groeien in een veilige omgeving. Toch komen kindermishandeling en huiselijk geweld op grote schaal voor. Dat vindt de Partij van de Arbeid onaanvaardbaar en zet daarom alles op alles om kinderen een omgeving te bieden waarin zij veilig en gezond kunnen opgroeien.

De taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert deze week de ‘Week van Kinderen Veilig’: een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen en terug te dringen met hulp en inzet van iedereen. Ook de PvdA draagt daar haar steentje aan bij. 

Zo bekijkt de PvdA de mogelijkheden om ziekenhuizen meer te betrekken bij de preventie van huiselijk geweld huiselijk en kindermishandeling. Zo kunnen orthopedisch- en traumachirurgen tijdens hun opleiding signalen van huiselijk geweld beter leren herkennen. Kneuzingen en botbreuken zijn namelijk niet altijd het gevolg van een ongeluk, maar vaak het gevolg van geweld tegen kinderen of partnergeweld. Ik heb hier vorige maand al Kamervragen over gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid.

Het is belangrijk om het gedrag van daders aan te pakken en daarnaast slachtoffers goede hulpverlening te bieden. De sleutel ligt echter bij preventie. Wij gaan daarom in gesprek met verschillende artsen en hebben gezorgd voor de landelijke invoering van de verplichte kind check voor alle professionals die werken in de gezondheidszorg. Het is van cruciaal belang dat zorgverleners in alle gevallen controleren of bij de zorg aan een volwassene de veiligheid van eventuele kinderen in het geding is.

Samen kunnen we kindermishandeling en seksueel misbruik tegengaan en ervoor zorgen dat onze kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien: door betrokken te zijn bij de mensen om je heen en alert te reageren op verdachte situaties. Door het vroegtijdig signaleren van tekenen van kindermishandeling kan een hoop leed voorkomen worden.