Veilig werken rondom windmolens

Veilig werken rondom windmolens

Door John Kerstens op 8 november 2013 Delen  

Windmolens blijken in ons land vaak onvoldoende beveiligd tegen brand. Experts lieten weten dat wanneer er brand uitbreekt in een windmolen de brandweer moeilijk ter plaatse kan komen en de brand niet adequaat kan blussen. Ik vind dat we als Tweede Kamer verplicht zijn om daar serieus naar te kijken. Daarom heb ik Kamervragen hierover gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De PvdA staat voor een duurzame economie, waar groene stroom en windmolens een belangrijk onderdeel van zijn. Er komen gelukkig steeds meer van die windmolens. Er zijn dus ook steeds meer monteurs in en om die windmolens aan het werk. Iedereen heeft natuurlijk het recht om zijn werk veilig te kunnen verrichten. Mogelijk is dit te doen door monteurs beter op te leiden. Monteurs van windmolens op zee vereisen al extra training, dus het kan helpen om de overige monteurs ook deze verdere training te laten volgen. Ik vraag daarom aan de minister om te onderzoeken wat we kunnen doen om het werk rondom windmolens veiliger te maken.

Bekijk hier mijn Kamervragen:

  1. Kent u het bericht ‘Windmolens zijn in ons land onvoldoende beveiligd tegen brand’?
  2. Wat is uw reactie op de stelling van experts dat de brandveiligheid van windmolens niet optimaal is? Op welke wijze kan de brandveiligheid van windmolens volgens u verbeterd worden?
  3. Wat is uw reactie op de stelling van experts dat het onderhoudspersoneel beter getraind moet worden over hoe om te gaan met noodsituaties? Hoe kijkt u aan tegen het voorstel om de trainingen te harmoniseren zodat voor windmolens op het land dezelfde regels gaan gelden als voor windmolens in de off shore industrie?
  4. Wat is uw reactie op de stelling van experts dat bij het afgeven van vergunningen voor windmolens meer aandacht gegeven moet worden aan brandveiligheid? Welke regels gelden er momenteel voor het afgeven van vergunningen? Welke mogelijkheden ziet u om hierbij meer aandacht te geven aan brandveiligheid?
  5. Welke maatregelen heeft de sector zelf al opgenomen in de arbo-catalogus met betrekking tot brandveiligheid? Is dit volgens u voldoende? Zo niet, bent u bereid om hierover met de sector in overleg te treden?
  6. Bent u bereid om de Kamer op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek van de brandweer van Rotterdam naar hoe de fatale afloop van de brand in Ooltgensplaat voorkomen had kunnen worden en van uw reactie op deze uitkomsten?
  7. Wilt u deze vragen beantwoorden voor het Algemeen Overleg arbeidsomstandigheden van 28 november 2013?