Opkomen voor veilig ondernemen

Opkomen voor veilig ondernemen

Door Frank Heemskerk op 11 februari 2010 Delen  

Veilig ondernemen is belangrijk voor ondernemers, werkgevers en de hele
buurt. Ook blijkt vaak dat met kleine aanpassingen preventief te werk kan worden
gegaan. Want veiligheid hangt samen met een heleboel factoren, waarvan jezelf
beter beveiligen er een is. Daarom heb ik vorig jaar een programma gelanceerd
waarbij ik kleine ondernemers help hun eigen bedrijf beter te beveiligen. Een
groot succes. Ik heb daarom een regeling getroffen voor ondernemers die door het
grote aantal vragen buiten de boot is gevallen.

De ondernemers hadden onder de noemer Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) recht
op een goedkope (50 euro) en onafhankelijke veiligheidsscan met daar boven op
ook nog een subsidie van vijftig procent op de te nemen maatregelen. Deze
regeling voldeed duidelijk aan een vraag en bleek een groot succes! In 2009 zijn
veel meer aanvragen ingediend dan dat er geld beschikbaar was. Meer dan 3000
ondernemers hebbenin 2009 van dit programma kunnen profiteren. Maar doordaat er
zoveel meer aanvragen binnen kwamen dan er geld beschikbaar was, viel een aantal
ondernemers buiten de boot. Voor de ondernemers die al geld hadden uitgegeven is
nu een passende oplossing gevonden. Ondernemers die op basis van de regeling tot
31 januari hebben geinvesteerd krijgen alsnog een subsidie van 50 procent, tot
maximaal 10.000 euro. De ondernemer moet natuurlijk wel bewijzen dat hij de
investeringen al heeft gedaan. Hetzelfde geldt voor een ondernemer die reeds
harde verplichtingen is aangegaan. Ondernemers die in 2009 een aanvraag hebben
ingediend en in aanmerking komen voor subsidie, maar nog geen investeringen
hebben gepleegd, komen in aanmerking voor de subsidieregeling van 2010 en worden
financieel ondersteund met een subsidie van 1000 euro. Door de regeling aan te
passen kan ik in 2010 ruim 10.000 ondernemers helpen! Want ik gun iedereen een
veilige werkomgeving en daar zet ik mij graag voor in.