Blij met doorhakken knoop Hedwigepolder

Blij met doorhakken knoop Hedwigepolder

Door Lia Roefs op 11 oktober 2009 Delen  

De PvdA is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de Hertogin
Hedwigepolder in Zeeland. Het kabinet heeft de knoop vandaag doorgehakt: er
wordt alsnog ontpolderd. Het buitendijkse alternatief, waar de bevolking zich
nog aan vastklampte, biedt geen soelaas voor het gewenste natuurherstel in de
Westerschelde.

De PvdA heeft eerder aangegeven geen ontkoppeling te willen van de verdieping
en het natuurherstel van de Westerschelde, omdat van uitstel dan misschien wel
afstel had kunnen komen. En om de verhoudingen met België niet verder onder druk
te zetten moest er ook snel een besluit genomen worden. Dat besluit is dus
vandaag gevallen en dat is goed.

Delen: