Vasthouden aan de eis voor VN-onderzoek naar Syrië

Vasthouden aan de eis voor VN-onderzoek naar Syrië

Door Michiel Servaes op 22 augustus 2013 Delen  

Net als veel andere mensen ben ik diep geschokt door de afschuwelijke beelden uit Syrië. Bij een mogelijke aanval met gifgas in Damascus vielen honderden doden, waaronder een groot aantal kinderen. In de bloedige burgeroorlog van de afgelopen twee jaar vormt dit een nieuw en triest dieptepunt. Naast afschuw riepen de beelden ook direct vragen op. Wat is er precies gebeurd?

Is er inderdaad sprake van een aanval met gifgas? Wie zat er achter de aanval? Deze vragen moeten zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Sinds kort zijn er waarnemers van de Verenigde Naties in Syrië gestationeerd die een onderzoek kunnen verrichten.

Helaas bleek de Veiligheidsraad van de VN niet in staat om tot een dergelijk onderzoek te besluiten. Het is onverteerbaar dat Rusland en China – twee landen die lid zijn van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens – een onderzoek blokkeerden. Wij kunnen dat niet accepteren en het is tijd dat Europa, samen met de VS, op haar strepen gaat staan. De Veiligheidsraad moet opnieuw bij elkaar worden geroepen. Er moet keihard vastgehouden worden aan de eis voor een VN-onderzoek.

Een aantal Europese ministers heeft al gezegd dat bij bewijs van het gebruik van gifgas een krachtige reactie moet volgen, desnoods buiten de VN om. Ik heb begrip voor die reactie en het lijkt me goed om daarmee de druk op met name Rusland op te voeren. Hopelijk leidt dat tot een doorbraak wanneer de VS en Rusland elkaar volgende week in Den Haag spreken over de situatie in Syrië en de organisatie van een vredesconferentie (“Geneve II”).

Nog altijd is een politieke oplossing voor de Syrische burgeroorlog het meest kansrijk en te verkiezen boven verdere escalatie van geweld. Het is daarvoor echter wel noodzakelijk dat de landen die invloed kunnen uitoefenen zich ook echt gaan inzetten voor die oplossing.

Delen: