Van wetenschap naar politiek van alledag

Van wetenschap naar politiek van alledag

Door Hans Spekman op 23 mei 2013 Delen  

Nu de Van Waarde-resolutie door ons Congres is vastgesteld, gaan we voortvarend met dit project door. Aanstaande zaterdag geef ik de aftrap van een bijeenkomst van het Centrum voor Lokaal Bestuur en de WBS over hoe we de aanbevelingen uit het rapport in de praktijk moeten brengen.

Met brede steun heeft eind vorige maand het Congres ingestemd met onze resolutie over dat wat van Waarde is. Blij was en ben ik daarmee, omdat het richting geeft aan ons dagelijks handelen als sociaaldemocraten en waar we voor staan. Kort gezegd: we moeten terug van ‘ik’ naar ‘ons’. De samenleving is niet een optelsom van losstaande individuen, maar een gemeenschap waarin mensen voor elkaar zorgen.

We willen ook met zijn allen af van de eenzijdige nadruk op het efficiencydenken. Niet alles van waarde is immers in geld uit te drukken. En we zetten een rem op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Mensen verdienen het niet om ontslagen te worden om daarna weer voor hetzelfde werk als zelfstandige ingehuurd te worden, enkel omdat de werkgever een paar centen wil besparen.

En tot slot bedrijven we politiek voor mensen, met mensen. Aan onze bestuurders nu de taak om naar al deze waarden te handelen. Bij een probleem dat ze tegenkomen kunnen ze ook nooit meer te zeggen: daar ga ik niet over. Want als politicus ga je wel degelijk over dat wat mensen als probleem ervaren, ook al valt het niet direct in je portefeuille.

Het wetenschappelijke Van Waarde-project moet nu een plek krijgen in de politiek van alledag. Daarom heeft het Centrum voor Lokaal Bestuur de komende maanden een aantal bijeenkomsten georganiseerd hoe we handen en voeten kunnen geven aan de uitkomsten van dit project. Wethouders en raadsleden zullen ook van elkaar leren hoe ze de aanbevelingen in de praktijk moeten brengen.

Ik mag zaterdag 25 mei de aftrap verzorgen op een landelijke startbijeenkomst in Amersfoort. Hans Boutellier (directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar aan de VU) vertelt hoe lokaal bestuurders nieuwe bindingen en nieuw actief burgerschap op gang kunnen brengen. Ook kijken we naar vier lokale initiatieven (Stadsdorp Zuid, Aldtsjerk, Leiden en Amsterdam) en bekijken we de kracht van gemeenschappen, of ze nu groot, klein, modern of traditioneel zijn. Maar vooral gaan de CLB-leden met elkaar in discussie.

Van Waarde moet verbinden, om te beginnen zaterdag met onze bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daarna volgt de samenleving.

Delen: