Orthodontist valt door de mand

Orthodontist valt door de mand

Door Eeke van der Veen op 9 maart 2010 Delen  

Het Financieele Dagblad
concludeert
uit eigen onderzoek
dat er orthodontisten zijn die de wet overtreden voor
een hogere vergoeding. Een zorgwekkende conclusie. Ik vind dat de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) aangifte moet doen. Tijdens een door mij aangevraagd
spoeddebat zal ik proberen alles boven tafel te krijgen. De minister moet
opheldering geven over deze zorgwekkende berichtgeving en aangeven welke aanpak
hij voor ogen heeft.

De orthodontisten schrijven zich in als tandarts om meer te kunnen
declareren. Via dit soort sluipweggetjes verdienen sommigen zelfs meer dan het
norminkomen van €140.000. Deze orthodontisten blijven de titel orthodontist
voeren om aantrekkelijk te zijn voor cliënten, terwijl ze tandartstarieven
hanteren. Tandartsen krijgen namelijk meer betaald voor orthodontische
behandelingen, omdat dezelfde werkzaamheden een tandarts zonder specialisme meer
tijd kosten. Dit mag niet; de wet verbiedt tandheelkundigen zich voor
orthodontist uit te geven als ze niet zo geregistreerd staan.
Net
als de consumentenbond
vindt de PvdA dat er actie ondernomen moet worden. De
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is hiervoor verantwoordelijk.

Het onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitvoert is een goede
manier om de handel en wandel van orthodontisten in beeld te krijgen. De PvdA
maakt zich al langer grote zorgen over de hoge inkomens die worden verdiend door
(medisch-)specialisten. Het kan hierbij gaan om zeer grote bedragen. Zo stelt
het Financieele Dagblad vast dat zeventien willekeurige orthodontisten in de
periode 2006-2008 gemiddeld een kleine €200.000 per jaar verdienden. Dat bedrag
loopt in sommige gevallen op tot €600.000. Vaak wordt het geld ondergebracht in
BV’s en Holdings, waarbij orthodontisten gemiddeld twee miljoen euro ‘apart
zetten’. Ik vind deze gang van zaken onaanvaardbaar. Zeker in een tijd dat we in
de zorgsector elke euro om moeten draaien met het oog op de bezuinigingen.

Het lijkt me daarom noodzakelijk dat het onderzoek van de NZa verbreed wordt
naar andere (medisch-)specialistische beroepsgroepen. Ik vind dat er niet genoeg
onderzoek kan worden gedaan naar de totstandkoming van inkomens van
specialisten, want zij werken in de publieke sector en worden door de
samenleving betaald. Om die reden zal ik er op aandringen dat de minister tekst
en uitleg geeft over deze misstanden.

Delen: