Ik wil meer inburgeraars zien

Ik wil meer inburgeraars zien

Door Eberhard van der Laan op 26 augustus 2009 Delen  

Ik wil dat er meer nieuwe Nederlanders een inburgeringscursus volgen. Het
aantal cursussen dat dit jaar is gestart valt namelijk tegen. Integratie staat
of valt met de participatie van nieuwe Nederlanders in de samenleving, door
werk, op school en in de buurt.

Van nieuwe Nederlanders verwachten we dat zij zich inzetten om te
participeren in onze samenleving en dat zij de kans die we daarbij bieden
aangrijpen.

Bij ongewijzigd beleid worden de beoogde vijftigduizend dit jaar en
zestigduizend in 2010 niet gehaald. Ik neem maatregelen om deze zorgelijke
ontwikkeling zo snel mogelijk te keren.

Schouders eronder

Tot en met juli zijn twintigduizend gestarte inburgeringstrajecten
geregistreerd. Als die lijn doorzet, zullen er dit jaar niet meer dan 35 duizend
inburgeraars aan een traject beginnen. PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem vindt
dat lokale en landelijke beleidsmakers gezamenlijk de schouders eronder moeten
zetten. Deze aantallen sluiten volgens hem niet aan bij de ambitie van de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Veel inburgeringsplichtigen hebben nog geen aanbod gehad. Ik wil dat zij zo
spoedig mogelijk een aanbod van de gemeente krijgen. Verder wens ik dat
vrijwillige inburgeraars gerichter en effectiever benaderd worden om de
cursussen te gaan volgen.

Van de 52 grotere gemeenten, die samen verantwoordelijk zijn voor driekwart
van de doelgroep, lopen er dertien op schema: Breda, Tilburg, Den Bosch,
Enschede, Hengelo, Lelystad, Maastricht, Sittard-Geleen, Zaanstad, Alphen aan
den Rijn, Hilversum, Roermond, Spijkenisse. Dat geeft volgens de minister aan
dat de prognoses wel degelijk te halen zijn. Dijsselbloem vindt dat de
achterblijvers moeten leren van de gemeenten die op schema lopen.

Het Rijk heeft deze kabinetsperiode 460 miljoen euro beschikbaar gesteld
bovenop de 260 miljoen die er per jaar al voor uitgetrokken is. Na
aanloopproblemen is de wet aangepast om de uitvoering makkelijker te maken,
hebben gemeenten en aanbieders tijd gehad om de uitvoering ter hand te nemen,
zijn de mogelijkheden voor registratie verbeterd en zijn maatregelen getroffen
om maatwerk te leveren.

Ik ga volgende maand nog de 52 grotere gemeenten en een vertegenwoordiging
van de andere gemeenten in een overleg aanspreken op hun verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de inburgering.

Campagne

De mediacampagne ‘Het begint met taal’ wordt volgende maand opnieuw ingezet
om inburgeraars te wijzen op het belang van een voorspoedige deelname aan de
Nederlandse samenleving.