Van denken naar doen

Van denken naar doen

Door Hans Spekman op 18 maart 2013 Delen  

Afgelopen week bezocht ik in Groningen het partijkantoor van de lokale afdeling. Ik sprak er met verschillende inwoners over de stad, de zorgen die ze hebben, de oplossingen om uit de crisis te komen. De gesprekken waren goed, we hadden veel aanloop en de pannenkoeken waren lekker. Mede hierdoor hebben we weer vier nieuwe leden mogen verwelkomen!

Inmiddels hebben we in het hele land tien partijkantoren. Daar komt dit jaar hopelijk nog een aantal bij. We gebruiken ze als uitvalsbasis voor onze vrijwilligers en volksvertegenwoordigers die regelmatig, soms wekelijks, de straat op gaan, maar mensen kunnen er ook binnenlopen voor een kop koffie of een gesprek met het lokale ombudsteam.

Zo houden we de vinger aan de pols, en werken we aan vertrouwen en draagvlak in de samenleving. Dat kan alleen als we meer de mensen betrekken bij wat we doen. Dat doe je niet door achter je bureau te blijven zitten, maar door ze actief op te zoeken.

In onze partijresolutie over het Van Waarde-project gaan we dieper in op onze opdracht de mensen vaker op te zoeken om de omslag te bewerken van denken naar doen. Nu hoeft niet iedere afdeling direct een partijkantoor te openen, maar ik vind wel dat elke afdeling een ombudsteam zou moeten hebben, en dat iedere afdeling minimaal vijf keer per jaar langs de deuren moet gaan.

Luisteren naar de mensen is mooi, maar belangrijker is ook actief iets met de zorgen van mensen te doen. Daarom roepen wij in onze resolutie (pdf) ook op radicaal te democratiseren. Hou regulier overleg met bewonersgroepen, huurdersverenigingen, ondernemers, werknemers in de publieke sector of sportclubs. Laat mensen meedenken over het verkiezingsprogramma, leg voorstellen voor aan leden, organiseer raadplegingen en hou buurtenquêtes. Want politiek bedrijven wij immers voor mensen, met mensen.

En als mensen dan hun problemen aan ons voorleggen, mogen we nooit uit de mond van onze bestuurders en volksvertegenwoordigers horen ‘daar ga ik niet over’. Nederland sterker en socialer maken doe je niet alleen op je beleidsterrein waar je formeel verantwoordelijk voor bent, maar juist ook daarbuiten. Bestrijd onrecht, met alles wat je in je hebt.

Delen: