Uitslag waterschapsverkiezingen

Uitslag waterschapsverkiezingen

Door Jan Boelhouwer op 1 december 2008 Delen  

De PvdA heeft 60 zetels behaald bij de waterschapsverkiezingen. Ik feliciteer
alle gekozen bestuurders en wenst ze veel succes. Wel ben ik teleurgesteld over
het lage opkomstpercentage, vooral in de grote steden.

Ik hoop dat de gekozen bestuurders de komende jaren hard aan de slag gaan en
open en transparant zullen functioneren. Een paar van de grootste uitdagingen
waar ons land de komende 100 jaar voor gesteld wordt, zijn waterveiligheid en
een goede waterkwaliteit. Daar zorgen de waterschappen voor. Het is dan ook
belangrijk dat de waterschappen goed bestuurd worden en dat mensen bij het thema
betrokken raken.

In totaal behaalde de Partij van de Arbeid 60 zetels. Landelijk kregen alleen
Water Natuurlijk, dat uitkwam op 101 zetels, en het CDA, dat 89 zetels behaalde,
meer stemmen. De opkomst was 24 procent. In 2004 was dat 23 procent.
Participatie bij de waterschapsverkiezingen is traditioneel laag, maar dit jaar
was met de deelname voor de eerste keer van de landelijke politieke partijen
gehoopt op een hogere opkomst. Van de binnengekomen stembiljetten was 9,4
procent ongeldig, een opvallend hoog aantal. Dit kwam vooral omdat veel kiezers
niet de juiste geboortedatum op de envelop met het biljet hadden vermeld.

Ook ik had gehoopt op een hogere opkomst. Er is door veel mensen intensief
campagne gevoerd en dan is het des te teleurstellender te constateren dat de
opkomst overal zo laag is. Ik wijt de lage opkomst aan een aantal factoren.
Volgens mij zijn de waterschappen te onzichtbaar bij het grote publiek en is men
veelal onbekend met het werk van de waterschappen, waardoor het voor veel
kiezers moeilijk bleek een keuze te maken. Dat de stemprocedure voor veel mensen
onduidelijk was en dat het stemgeheim in twijfel werd getrokken heeft denk ik
ook bijgedragen.

Volgens mij demonstreert het verloop van de waterschapsverkiezingen dit jaar
de noodzaak tot evaluatie van het stelsel. We zullen deze verkiezingen goed
moeten evalueren. Gelukkig heeft de staatssecretaris dit na aandringen van de
PvdA Eerste Kamerfractie ook toegezegd.

Ik wil eerst bekijken hoe de waterschappen, met vertegenwoordigers van
politieke partijen de komende jaren gaan functioneren. Ook wil ik onderzoeken of
het mogelijk is om de waterschapsverkiezingen beter te laten verlopen door ze te
laten samenvallen met de gemeenteraads- of provinciale verkiezingen.

Delen: