Diederik Samsom politiek leider

Diederik Samsom politiek leider

Door Hans Spekman op 16 maart 2012 Delen  

Onze leden hebben Diederik Samsom gekozen als beoogd politiek leider van de Partij van de Arbeid. Na één stemronde had Diederik een absolute meerderheid van 54 procent van de stemmen. Het opkomstpercentage is 68,6 procent, een record. Het Congres bekrachtigt de uitslag van de ledenraadpleging op zaterdag 17 maart in Rotterdam.

Uitslag
Na één stemronde heeft Diederik Samsom een absolute meerderheid van 54% met 19524 stemmen. De nummer twee is Ronald Plasterk met 11427 stemmen (31,6%). De nummer drie is Nebahat Albayrak met 2968 stemmen (8,2%). De nummer vier is Martijn van Dam met 1410 stemmen (3,9%). De nummer vijf is Lutz Jacobi met 815 stemmen (2,3%).

Er is 140 keer blanco gestemd, wat een percentage van 0,3 % van het aantal geldige stemmen is. Blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van de uitslag.

 

Opkomst
Bij deze ledenraadpleging hebben 36284 leden hun stem uitgebracht. 84,9% van de uitgebrachte stemmen zijn via het internet uitgebracht en 15,1% via het terugsturen van het stembiljet. Dit leidt tot een opkomstpercentage van 68,6% (minimale vereiste is 15%). Voor het opkomstpercentage worden de ongeldige stemmen (dit waren er 112) buiten beschouwing gelaten. Zie voor een vergelijking met voorgaande ledenraadplegingen onderstaande tabel.

 

Procedure
In de periode van woensdag 7 maart 2012 tot en met woensdag 14 maart 2012, 12:00 uur, is er een ledenraadpleging gehouden voor de politiek leider van de Partij van de Arbeid. Aan de raadpleging hebben de volgende vijf kandidaten meegedaan, in de volgorde zoals vermeld op het stembiljet: Ronald Plasterk, Martijn van Dam, Diederik Samsom, Lutz Jacobi en Nebahat Albayrak.

Het stembureau bestond uit Marnix Norder(voorzitter presidium), Gritta Nottelman (presidium) , Lobke Hurkmans (toezichthouder) en Floris van Overveld (toezichthouder). De stembiljetten zijn op dinsdag 6 maart per post verstuurd naar 52887 stemgerechtigden. Dit zijn alle leden die minimaal 30 dagen lid waren en de eerste contributiebetaling hadden verricht en dus ledenrechten hadden. Leden die minimaal 30 dagen lid waren, maar nog niet in de gelegenheid waren gesteld om hun eerste contributie betaling te verrichten omdat zij per acceptgiro betalen, zijn telefonisch benaderd en gewezen op de mogelijkheid om alsnog de eerste contributiebetaling te verrichten teneinde tijdig ledenrechten te verkrijgen.

Delen: