Het belang van diversiteit

Het belang van diversiteit

Door Joyce Sylvester op 31 oktober 2011 Delen  

Moeten vrouwen, allochtonen, jongeren, ouderen en gehandicapten evenveel kans
maken op de arbeidsmarkt? Dient er meer diversiteit te komen onder
volksvertegenwoordigers in alle direct gekozen politieke organen? Het kabinet
vindt van niet en zette een streep door ‘het diversiteits/voorkeursbeleid op
basis van geslacht en etnische herkomst’. Wil je over dit onderwerp van
gedachten wisselen, ben je van harte welkom op
de
bijeenkomst ‘Het belang van diversiteit’
van ons
Netwerk
Diversiteit
, op zaterdag 5 november in Utrecht, met onder andere Job Cohen
en Mariëtte Hamer.

Sociaaldemocraten zien diversiteit als een kernwaarde die meerwaarde heeft
voor de samenleving en die een belangrijke rol speelt in het oppositionele
beleid. Het kabinet heeft helaas een einde gemaakt aan het investeren in talent,
kwaliteiten en waarderen van sociaal-culturele inzichten en verschillen.

Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet, zit niet alleen in de
economie. Deze gaat ook over burgerschap; rechten, plichten en
verantwoordelijkheden van minderheden én meerderheden. Een samenleving die zijn
kracht vindt in diversiteit staat zo veel sterker.

Ons antwoord luidt dan ook dat vrouwen, allochtonen, jongeren, ouderen en
gehandicapten evenveel kans zouden moeten maken op de arbeidsmarkt. Onder
volksvertegenwoordigers dient er in alle politieke gekozen organen steeds meer
een afspiegeling te komen zodat burgers zich beter kunnen herkennen. Dat
betekent wat ons betreft niet dat positieve discriminatie aan de orde is. Wel is
het van belang dat er dringend beleid nodig is dat zich richt op de vraag hoe de
diverse groepen te benaderen om deel te nemen aan de samenleving.

Het is van belang om iedereen enthousiast te maken voor participatie op de
arbeidsmarkt of onderdeel uit te maken van de volksvertegenwoordiging. Alleen
langs deze weg kan er een afspiegeling ontstaan en een samenleving die sterk is
vanuit de basis.
Programma
bijeenkomst 5 november in Utrecht >

Delen: