Permanente aandacht voor vrouwenrechten vereist

Permanente aandacht voor vrouwenrechten vereist

Vrouwen- en meisjesrechten moeten bovenaan de politieke agenda blijven staan.
Vooral in de regio Afghanistan en Pakistan zijn de rechten van vrouwen en
meisjes niet gegarandeerd. Daarom heb ik samen met de internationale
ontwikkelingsorganisatie
Gender Concerns
International
de conferentie ‘Women at the Flashpoint Women’s Voices from
Afghanistan and the Neighboring Countries’ georganiseerd. Het Vredespaleis in
Den Haag vormde gisteren het decor van de bijeenkomst waarmee ik het onderwerp
in het spotlights wil zetten in de aanloop naar de
‘Exit’-conferentie
van de Britse premier Brown eind deze maand.

Aanleiding was dat er vorig jaar twee belangrijke internationale conferenties
over de regio hebben plaatsgevonden zonder dat vrouwenrechten adequaat werden
geadresseerd. De eerste was de Afghanistan-top in Den Haag en later dat jaar de
Pakistan donorconferentie in Tokyo. Een gemiste kans. Dat mag straks in Londen
niet gebeuren. Vrouwen uit de regio moeten ook aan tafel om hun behoeften
kenbaar te maken.

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders (PvdA) opende de
conferentie. Hij heeft gender als beleidsprioriteit en heeft aangegeven te
werken aan een meerjarenstrategie om vrouwenrechten in Afghanistan te
bevorderen. Ik vind dat een belangrijke stap. Nederland geeft daarmee een
voorbeeld en het is te hopen dat andere landen zullen aansluiten. Koenders zei
verder dat vrouwen onmisbaar zijn bij de wederopbouw van Afghanistan. ‘De
afgelopen jaren is het aantal vrouwen dat in de publieke sector werkt, steeds
verder afgenomen. Dat moet veranderen’,
zo
citeert de Telegraaf
mijn partijgenoot.

Voorafgaand aan de conferentie sprak fractievoorzitter Mariëtte Hamer de
internationale gasten en enkele in Nederland verblijvende ambassadeurs kort toe.
Ze heeft hen opgeroepen de krachten te bundelen om een internationale strategie
voor vrouwenrechten werkelijkheid te maken.

Voor de conferentie is Melanie Verveer, US Ambassadeur at large
voor mondiale vrouwenrechten, uit Amerika overgekomen om de oproep voor meer
aandacht voor vrouwen- en meisjesrechten kracht bij te zetten. Nog belangrijker
vind ik dat vanuit de regio zelf vrouwen zijn overgevlogen om hun stem te laten
horen. Zo was de Afghaanse onderminister voor vrouwenzaken Tajwar Kakar
aanwezig. Zij is de enige vrouwelijke bewindspersoon in het kabinet van
president Karzai.

Zie ook:
www.genderconcerns.org.