Uitbuiting en oneerlijke concurrentie tegengaan in Europa

Uitbuiting en oneerlijke concurrentie tegengaan in Europa

Door Paul Tang op 13 februari 2014 Delen  

Met veel instemming heb ik de noodkreet van vakbonden uit Nederland, BelgiĆ« en Luxemburg gelezen. Zij uiten grote zorgen over uitbuiting en oneerlijke concurrentie en roepen op een ‘sociaal Europol’ op te richten om ontduiking van sociale wetten via internationale constructies tegen te gaan. Net als de vakbonden verzet de PvdA zich tegen de concurrentie op lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden. De PvdA steunt hun oproep tot betere samenwerking van Europese arbeidsinspecties en aanscherping van de detacheringsrichtlijn.

Terecht stellen de vakbonden dat nationale arbeidsinspecties het niet alleen kunnen. Het is essentieel dat de arbeidsinspecties goed samenwerken en informatie met elkaar uitwisselen. Daar moet nog veel aan verbeterd worden. Daarom juich ik toe dat er in Europees verband bindende afspraken worden gemaakt over de intensiteit en kwaliteit van de arbeidsinspecties van lidstaten. Een gezamenlijke, Europese, arbeidsinspectie zou een volgende stap kunnen zijn. Maar ik wil nu dat het maximale gehaald wordt uit een optimale samenwerking van de arbeidsinspecties. Dat mag niet alleen bij praten blijven, daar hoort ook bij dat boetes Europees geïnd kunnen worden. Wanneer een lidstaat een slechte werkgever of louche ondernemer bestraft, mag het niet zo zijn dat deze zich in een andere lidstaat kan verschuilen.

Terecht wijzen de vakbonden naar de detacheringsrichtlijn, die onder leiding van toenmalig eurocommissaris Frits Bolkestein tot stand is gekomen. Deze richtlijn geeft slechte werkgevers en louche ondernemers te veel ruimte om mensen via schimmige, maar soms ook legale, constructies tegen elkaar uit te spelen en uit te buiten. De PvdA vindt er meer wederkerigheid moet zijn in het recht op vrij verkeer. Rechten brengen ook plichten met zich mee. De detacheringsrichtlijn moet zo aangepast worden dat werknemers altijd onder de arbeidsvoorwaarden werken die gelden in het land waarin zij werken. En waarin, net als in Nederland, ook in Europees verband de mogelijkheden om ook de opdrachtgever verderop in de keten aansprakelijk te stellen worden uitgebreid.

Naast wethouders als Hamit Karakus in Rotterdam en minister Lodewijk Asscher zal de PvdA ook in Brussel strijden tegen uitbuiting en voor gelijke voorwaarden voor gelijk werk. Dat doe ik graag samen met de vakbonden. Want het ideaal van open grenzen en vrij verkeer is nooit bedoeld geweest om hogere winsten te behalen ten koste van werknemers.

Delen: