Uitbanning clustermunitie stap dichterbij

Uitbanning clustermunitie stap dichterbij

Door Cathrijn Haubrich-Gooskens op 30 maart 2011 Delen  

De regering lijkt eindelijk werk te gaan maken van de uitbanning van
clustermunitie. Een grote meerderheid in de Eerste Kamer
heeft
een motie van mij aangenomen
, die de regering oproept werk te maken van een
wettelijk investeringsverbod. Ook hebben verschillende ministers belangrijke
toezeggingen gedaan, niet alleen met betrekking tot het investeren in dit
omstreden type wapentuig, maar ook over het feitelijk invoeren van een
doorvoerverbod. Ik vind dat Nederland niks te maken moet hebben met onnauwkeurig
tuig dat vele burgerslachtoffers maakt.

In eerste instantie
wilde
het kabinet geen werk maken een wettelijk investeringsverbod
, maar deze
motie herinnert eraan dat nu een meerderheid in beide Kamers tegen zulke
investeringen is. Minister de Jager had al toegezegd dat in het vervolg
staatsbedrijven, en bedrijven, die opdrachten van de overheid willen hebben,
niet meer zal worden toegestaan te investeren in clustermunitie. Voor
commerciële bedrijven, zoals pensioenfondsen en banken, ligt die weg nog open.

Aan een wettelijk verbod wilde de minister niet beginnen. Commerciële
bedrijven zouden dat vrijwillig moeten doen, vond hij. Dat was voor mij reden om
het kabinet nog eens aan de Kamermeerderheid te herinneren. Deze motie was dus
vooral nodig om ervoor te zorgen dat er op termijn een wettelijk verbod komt,
zodat ook commerciële bedrijven niet langer mogen investeren in de productie,
verkoop en distributie van clustermunitie.

De regering heeft ook haar standpunt over een doorvoerverbod behoorlijk aan
moeten scherpen. Door zware druk uit te oefenen op de bewindslieden, heeft de
regering nu moeten toegeven, dat er feitelijk een algeheel doorvoerverbod voor
deze rotwapens in Nederland is en -nog belangrijker- dat de douane dat ook
actief gaat handhaven. Na twee jaar wordt dan geëvalueerd of dat echt heeft
geholpen. Zo niet dan heeft de regering moeten toezeggen, dat alsnog aanvullende
dwingende maatregelen worden genomen.

Ook heeft de regering moeten beloven, dat zij gaat onderzoeken of mijn
stelling, dat recente internationale verdragen de regering feitelijk verplichten
tot een doorvoerverbod ook ten opzichte van NAVO bondgenoten, juist is. Ik ben
er van overtuigd dat zij wel tot die conclusie zullen moeten komen! Ik vind hoe
dan ook dat het kabinet ook diplomatiek haar best moet doen om clustermunitie
uit te bannen.

Het is belangrijk dat zowel onze Tweede Kamerleden als onze nieuwe Eerste
Kamerfractie de regering in dit opzicht hinderlijk blijven volgen!

Delen: