Tuchtrecht voor vrijwilligers goede zaak!

Tuchtrecht voor vrijwilligers goede zaak!

Door Grace Tanamal op 2 april 2013 Delen  

Veel activiteiten voor kinderen kunnen alleen worden georganiseerd met de hulp van vele vrijwilligers. Het is fantastisch dat mensen zich binnen diverse sectoren willen inzetten om kinderen en jongeren een fantastische tijd te geven bij o.a. scouting en kindervakanties. Kinderen en jongeren zijn ook kwetsbaar en moeten beschermd worden. Ik ben dan ook blij met het initiatief van de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk.

De stichting zorgt ervoor dat een onafhankelijke tuchtcommissie en een commissie van beroep recht spreken. Deze tuchtcommissie beoordeelt klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag van vrijwilligers jegens minderjarigen. Zij doen dit voor deelnemende vrijwilligersorganisaties en doet vervolgens een uitspraak. Uitspraken resulteren in een registratie op de registratielijst.

Maandag 18 maart was ik bij de oprichtingsvergadering. Daar werd heel duidelijk hoe belangrijk het is dat alle vrijwilligersorganisaties mee gaan doen die voor en met minderjarigen werken. Ook organisaties die al een eigen tuchtrecht hebben kunnen zich aansluiten omdat zij dan gebruik kunnen maken van de registratielijst van mensen die over de schreef gaan. Zo kan voorkomen worden dat een vrijwilliger wordt aangenomen die ergens anders al door het tuchtrecht is veroordeeld.

Ik vind het wel een goede zaak dat zowel veroordeelden als slachtoffers tegen de uitspraak van de tuchtcommissie in beroep kunnen gaan. Zorgvuldigheid gedurende het hele proces is van groot belang. Op dit moment is het al zo dat vrijwilligers die met kinderen werken een VOG moeten overhandigen.