Geen bescherming Europese sociale standaarden? Geen TTIP

Geen bescherming Europese sociale standaarden? Geen TTIP

Geen bescherming Europese sociale standaarden? Geen TTIP
 Foto Shutterstock

Door Jan Vos op 2 april 2015 Delen  

De PvdA wil keiharde garanties dat er in het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten (TTIP) geen sprake zal zijn van private tribunalen, verlaging van onze hoge standaarden ten aanzien van voedselveiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en sociale rechten en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan zal de PvdA tegen TTIP stemmen.

De komst van de chloorkip in de schappen van de Nederlandse supermarkten is inmiddels het symbool van de discussie rondom TTIP. Het grootste voordeel van TTIP ligt in het afstemmen van regelgeving tussen de Europese Unie en de VS. Bedrijven hebben op dit moment te maken met verschillende regelgeving als zij hun producten op de Amerikaanse en de Europese markt willen verkopen, het scheelt deze bedrijven een heleboel geld als dezelfde regels gaan gelden voor beide markten. Maar de standaarden ten aanzien van voedselveiligheid, milieunormen, sociale voorwaarden en consumentenbescherming liggen in Europa veel hoger dan in de VS. Werknemersrechten zijn in Amerika bijvoorbeeld minder goed beschermd en dit kan betekenen dat er straks oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden zal ontstaan. Een vrijhandelsakkoord dat afbreuk doet aan onze Europese standaarden is voor de PvdA onacceptabel.

Door de afspraken over regelgeving lijkt TTIP meer op een interne markt tussen de VS en de EU in plaats van op een vrijhandelsakkoord. Voor de PvdA is dit niet wenselijk aangezien de ervaringen met de Europese interne markt niet louter positief zijn. In Europa werken we daarom nu aan het verbeteren van de Europese interne markt, zoals de aanpak van de schijnconstructies die oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt mogelijk maken. Een uitbereiding van de interne markt met de VS kan alleen succesvol zijn onder strikte sociale randvoorwaarden.

Ook de ontwikkelingen rondom het arbitragemechanisme, het Investor State Dispute Settlement (ISDS), houdt de PvdA scherp in de gaten. Wij willen geen claimcultuur van Amerikaanse multinationals en wij willen dat overheden het recht behouden om zelf regels te maken die het leven van burgers verbeteren. Als wij schaliegas of kernenergie willen verbieden dan moet dat mogelijk zijn zonder dat wij moeten de vrezen voor een claim van Amerikaanse bedrijven.

De PvdA is er van overtuigd dat een vrijhandelsakkoord dat voldoet aan onze voorwaarden van grote meerwaarde is voor Nederland en de EU. Voor onze economische positie ten opzichte van landen zoals China, Brazilië en India is samenwerking met de VS van essentieel belang. Het wegnemen van handelsbarrières is voor een exportland als Nederland een goede ontwikkeling en het zal economische groei en werkgelegenheid opleveren.

Het is op dit moment nog onduidelijk welke afspraken er precies worden gemaakt binnen TTIP aangezien de onderhandelingen achter gesloten deuren plaatsvinden. We weten nog niet welke standaarden gaan gelden en hoe de geschillenbeslechting tussen investeerders en staten wordt vormgegeven. Tot die tijd blijven wij onze zorgen uiten en wij zullen alleen goedkeuring geven aan TTIP als al deze zorgen zijn weggenomen.

Delen: