Trots zijn op gedeelde identiteit

Trots zijn op gedeelde identiteit

Door Lodewijk Asscher op 21 december 2012 Delen  

Het is mijn missie om te zorgen voor een land waarin talent wordt ontdekt en beloond, waarin iemands achtergrond weer iemands achtergrond is, waarin we weer normaal met elkaar om gaan en trots zijn op onze gedeelde Nederlandse identiteit.

Lees verder voor mijn volledige reactie op het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland.

Integratie zorgt dat iedereen in Nederland een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Mensen die hier vandaan komen en nieuwkomers hebben de plicht zich in te spannen om dat mogelijk te maken. Nieuwkomers moeten zich verdiepen in de normen en waarden van het land van aankomst. Helder zijn over wat we verwachten van nieuwe Nederlanders is voorwaarde voor succes.

Ik ben bezorgd over het integratieproces bij een deel van onze bevolking. Arbeidsparticipatie maar ook de verinnerlijking van de verworvenheden waar we in Nederland trots op zijn laten te wensen over. En ook in de criminaliteitscijfers zien we oververtegenwoordiging van 2e en 3e generatie nakomelingen van immigranten.

Kern van de oplossing zit in opvoeding. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders en directe omgeving. Goed onderwijs en motivatie. Integreren door werken en bij te dragen. Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel.

Voor grensoverschrijdend gedrag, van Marokkaanse jongens of welke andere jongeren dan ook is maar één antwoord: wie zich niet aan de regels houdt, direct aanpakken. Net zo moeten we ons inspannen om diegenen die leiden onder groepsdruk –of die nou cultureel of religieus gemotiveerd is– de helpende hand te bieden. Meisjes die vrij willen zijn, homo’s die niet uit de kast durven, afvalligen.

Cruciaal dat ook erkend en gevierd wordt dat het met velen juist wel goed gaat, dat er velen zijn die een voorbeeldrol vervullen. Dat er velen zijn die zich op eigen kracht onttrekken aan de negatieve teneur. Wie hier leeft, zich aan de regels houdt en een bijdrage levert welkom is en blijft in onze samenleving. Dat is iets om trots op te zijn en uit te dragen.