Trots op nominatie Groenste politicus 2016

Trots op nominatie Groenste politicus 2016

Vandaag werd bekend dat ik een van de genomineerden ben voor de titel Groenste politicus 2016. Daar ben ik ontzettend blij mee en trots op, want ik zie het als waardering voor mijn werk van de afgelopen 3 jaar in de Tweede Kamer! Een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dat is waar ik me dag in dag uit voor inzet. Want groen is gezond, goed voor de biodiversiteit en nodig om gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Stem hier > 

Dat is ook de reden dat Lutz Jacobi en ik op 1 juli van dit jaar, op een van de groenste daken in Rotterdam, onze nota Groen en water in de stad (pdf) presenteerden. In de nota hebben we, samen met 25 groene organisaties en bedrijven, een actieplan van 12 punten opgesteld voor meer groen en water in onze steden. Een manifest voor het stimuleren van groene initiatieven en een groenere overheid. En dat is hard nodig.

Want meer groen en water in de stad geeft ruimte om te spelen aan kinderen, en zijn onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Hoe meer groen en water in de woonomgeving, hoe gezonder mensen zich voelen. Groen zorgt voor verkoeling en gaat de opwarming van onze steden tegen. We hebben meer groene oppervlakten nodig in steden, zodat het water kan weglopen en overstromingen veel minder vaak zullen voorkomen. Groen zuivert de lucht en vermindert CO2. En ga zo maar door.

Maar ook groen op het platteland is belangrijk. En daar gaat het vaak mis. Nederland bungelt onderaan de Europese lijstjes, als het gaat om de staat van de natuur. Vooral de intensieve landbouw drukt zwaar op de natuur. Schaalvergroting is er de norm. De veestapels groeien. Naast de grote hoeveelheid varkens en pluimvee neemt ook de rundveestapel toe, door het loslaten van de melkquota. De biodiversiteit loopt terug door teveel vee, het verbouwen van steeds weer dezelfde gewassen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Het boerenbedrijf is nu het probleem, maar het moet onderdeel worden van de oplossing. Natuur beschermen terwijl de agrarische sector zo’n negatieve impact heeft is dweilen met de kraan open. En het kan. Er zijn mooie voorbeelden van agrarische bedrijven die met respect voor natuur en milieu een goede boterham verdienen. Uitzonderingen helaas. Er is veel meer inspanning nodig om de natuur effectief te beschermen. Den Haag moet daarbij helpen, en daar heb ik de afgelopen 3 jaar toe opgeroepen. Nog deze week met een motie voor de weidevogels en een motie voor de overgang van gangbare naar natuurinclusieve landbouw.

Ook heb ik me hard gemaakt voor een verbod op gezondheidsbedreigende en milieuonvriendelijke gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen. De PvdA wil dat alle gevaarlijke middelen uit de schappen verdwijnen. Onze gezondheid en een schoon milieu staan voorop. Inmiddels is het gelukt om Glyfosaat houdende middelen te weren uit de openbare ruimte. En het spul wordt nauwelijks meer verkocht in tuincentra en doe-het-zelf winkels. Een algemeen verbod is ons einddoel.

Een gezonde, groene en duurzame wereld dus, daar vecht ik voor. Want daar heeft iedereen recht op. Zodat wij, onze kinderen en de generaties na ons kunnen wonen en genieten van al het moois dat onze aarde aan natuurschoon te bieden heeft. En als ik daarmee de Groenste politicus 2016 wordt ben ik apetrots! Stemmen dus op groenstepoliticus.nl.

Delen: