Treed op tegen ronselende voetbalmakelaars

Treed op tegen ronselende voetbalmakelaars

Door Tjeerd van Dekken op 27 januari 2011 Delen  

Deze week onthulde Voetbal International dat een spelersmakelaar al spelers van jonger dan zestien jaar onder contract heeft, hoewel dit volgens de reglementen van de KNVB verboden is. Dit is vermoedelijk niet het enige geval. De KNVB moet hier stevig tegen optreden. Lukt dat niet, dan dient hier nieuwe wetgeving voor te komen. Het ronselen van jonge kinderen door makelaars is voor de PvdA uit den boze.

Ik heb de minister gevraagd uit te zoeken of er meer van dit soort gevallen zijn en of de regelgeving en de naleving door de KNVB wel voldoet. Mocht dit het geval zijn, dan roep ik de minister op desnoods met wettelijke maatregelen te nemen om deze misstanden met jonge talenten tegen te gaan. Hieronder de vragen die ik aan de minister heb gesteld:

Vragen van het lid Van Dekken (PvdA) aan de Minister van VWS over het vrijgeven van de voetbal makelaarsmarkt en de gevolgen die dit heeft voor jonge talenten

1. Hebt u kennis genomen van het bericht “Vrijgave makelaarsmarkt leidt tot misstanden met jonge talenten. Straks is de jeugd echt vogelvrij[1]?”

2. Bent u, met ons, van mening dat jongeren onder de 16 jaar beschermd moeten worden en blijven tegen de invloeden van voetbalmakelaars en intermediairs? Zo ja, kunt u aangeven welke middelen ingezet worden om deze jonge talenten te beschermen? Zo nee, waarom niet?

3. Biedt de huidige wet- en regelgeving adequate bescherming aan de jonge voetbaltalenten of worden kinderen jonger dan zestien in de praktijk wel “begeleid door sportmakelaars”? Indien dit laatste het geval is, om hoeveel kinderen gaat het?

4.Bent u in gesprek met de KNVB om het onder contract stellen van jonge talenten tegen te gaan? Overweegt u wettelijke of andere maatregelen om de misstanden met jonge talenten tegen te gaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe beoordeelt u de stelling dat de jeugd “echt vogelvrij” wordt als de FIFA de makelaarsmarkt vrijgeeft? Heeft het vrijgeven van de makelaarsmarkt gevolgen voor uw beleid? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
——————————————————————————–

[1] Voetbal international, “vrijgave van de makelaarsmarkt leidt tot misstanden met jonge talenten. Straks is de jeugd echt vogelvrij” week 04  pagina 68 ev