Transparante kosten tweede studie

Transparante kosten tweede studie

Door Mohammed Mohandis op 10 januari 2013 Delen  

Ik vraag me af of sommige onderwijsinstellingen de vrijheid om het instellingscollegegeld vast te stellen niet al te letterlijk hebben genomen en zo ruim boven de kostprijs zitten. Studenten hebben het recht om geïnformeerd te worden over de kosten die ze moeten betalen voor een tweede opleiding. Te veel instellingen geven hierover nauwelijks of geen informatie. Ik pleit er dan ook voor deze kosten transparanter te maken.

Te veel hogescholen en universiteiten rekenen een torenhoog instellingscollegegeld voor een tweede studie. In 2007 is besloten om maximaal één bachelor- en één masteropleiding tegen het (lagere) wettelijk collegegeld aan te bieden. Wanneer studenten ná hun eerste bachelor of masteropleiding een tweede willen volgen, mogen hogescholen en universiteiten een instellingscollegegeld vragen. Niet onterecht, maar de collegeleden die instellingen doorberekenen zijn torenhoog.

Opleidingen waarbij de kosten oplopen tot tienduizenden euro’s per jaar zijn niet zomaar op te brengen voor iedere student. Ik vind dat studenten een eigen verantwoordelijkheid hebben om extra bij te dragen aan een tweede studie, nadat ze de eerste hebben afgerond. Dit moet dan wel de kostprijs zijn.

Ik betwijfel of instellingen de werkelijke kostprijs van een studiejaar doorberekenen aan studenten. Instellingen maken mogelijk ook winst met dit soort tarieven, terwijl dit niet de bedoeling is.

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting hebben PvdA en VVD een motie ingediend om de tweede studie tegen het (lagere) wettelijk collegegeld mogelijk te maken voor de komende regeerperiode. Excellente studenten willen we stimuleren om een tweede studie te doen, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Voorwaarde is wel dat zij met deze tweede studie beginnen voordat zij hun eerste studie hebben afgerond.

De ambitieuze student krijgt zo voldoende ruimte om zijn of haar talent ontwikkelen. Voor studenten die pas later besluiten een tweede studie te volgen moet er een reëel collegetarief komen, gelijk aan de werkelijk kostprijs van de studie.

De komende periode bezoek ik diverse hogescholen en universiteiten en ga daar in gesprek met studenten, docenten en colleges van bestuur. Tijdens deze bezoeken ga ik benadrukken dat instellingen een maatschappelijk verantwoordelijkheid hebben en hun instellingscollegegeld moeten worden teruggebracht naar de jaarlijkse kostprijs. Ik ga me hier de komende periode hard voor maken.