Topinkomen bedrijfsleven moet in verhouding staan

Topinkomen bedrijfsleven moet in verhouding staan

Door Lodewijk Asscher op 21 juni 2013 Delen  

In algemene zin vind ik het een verkeerd signaal in tijden van crisis dat de beloningen van topbestuurders hard stijgen. Ik ga echter niet over de hoogte van de beloningen van bestuurders van individuele bedrijven. De discussie en besluitvorming over beloningen van bestuurders vindt namelijk in de ondernemingen zelf plaats.

In de private sector is het aan aandeelhouders, commissarissen en bestuurders om het beloningsbeleid te sturen. Het zou hen sieren, nu de werkloosheid oploopt en veel mensen te maken krijgen met de gevolgen van crisis, wanneer de stijging van de beloning van topbestuurders in verhouding zou zijn met de loonstijging van de gemiddelde werknemer van het bedrijf.

Dit kabinet staat voor eerlijk delen. Wij vinden het belangrijk dat hoge inkomens een hogere bijdrage leveren. Wij regelen dat via de algemene belastingen en toeslagen. In de publieke sector matigen we de bezoldiging van topfunctionarissen door middel van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In de private sector is de – door beursvennootschappen breed gedragen – code corporate governance een belangrijk instrument om de spelregels rondom het beloningsbeleid vast te leggen. Het kabinet ondersteunt deze code en vindt het belangrijk dat de sector hier zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het kabinet is uiteraard van mening dat de code moet worden nageleefd. Daarnaast werken we aan het wetsvoorstel ‘claw back’, dat nu ter behandeling in de Eerste Kamer ligt. Dit voorstel geeft de raad van commissarissen (RvC) de wettelijke bevoegdheid om bonussen terug te vorderen als deze verstrekt zijn op basis van onjuiste informatie of om (de hoogte van) bonussen vooraf aan te passen als deze onredelijk zijn.

Naast de RvC kunnen ook werknemers een rol spelen bij het beloningsbeleid van een onderneming. De ondernemingsraad moet informatie krijgen over de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Bovendien heeft de ondernemingsraad in NV’s de bevoegdheid om een standpunt op te stellen over het beloningsbeleid en dat in de aandeelhoudersvergadering toe te lichten.

Ik zal de verdere mogelijkheden onderzoeken om te bevorderen dat beloningen in de top van het bedrijfsleven in verhouding staan tot het de rest van het loongebouw. Ik denk daarbij onder meer aan het verplichten van bedrijven om in hun (sociaal) jaarverslag inzichtelijk te maken hoe de beloningsverschillen binnen het bedrijf zich hebben ontwikkeld. Ook bekijk ik op welke manier nader invulling kan worden gegeven aan de rol van ondernemingsraden bij het beloningsbeleid voor bestuurders.

Op rijksoverheid.nl lees je de volledige brief waarin ik op verzoek van de Tweede Kamer reageer op het recente bericht in de Volkskrant over de stijging van de inkomens van topbestuurders in de private sector.

Delen: