Toenemende tweedeling vraagt om eerlijke keuzes

Toenemende tweedeling vraagt om eerlijke keuzes

Door Job Cohen op 28 april 2011 Delen  

De toenemende tweedeling in de samenleving baart me grote zorgen. De Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) constateert in haar advies
Nieuwe
ronde, nieuw kansen
 dat de Nederlandse samenleving beweegt in een
richting waarin hoger- en lager opgeleiden gescheiden van elkaar leven en elkaar
steeds minder tegenkomen in de buurt of op school. We moeten juist voorkomen dat
deze kloof steeds groter wordt en dat mensen steeds meer langs elkaar heen gaan
leven. Het is mijn ambitie mensen te laten meedoen.

De wijkaanpak heeft de afgelopen jaren laten zien dat dat mogelijk is. Tal
van initiatieven en ideeën van bewoners zijn uitgevoerd. Mensen voelen zich weer
verantwoordelijk voor hun eigen buurt en hebben er invloed op. Een ander
voorbeeld is de aanpak van de economische crisis met als resultaat dat Nederland
de laagste werkloosheid van Europa heeft.

De keuzes van dit kabinet leiden tot een grotere kloof tussen laag- en
hoogopgeleiden. Mensen met een arbeidshandicap worden aan hun lot overgelaten en
raken afhankelijk van de bijstand. De bijstand gaat omlaag. Door de
bezuinigingen op het passend onderwijs krijgen kwetsbare kinderen niet meer het
onderwijs dat ze nodig hebben. Door het wegbezuinigen van de inburgering maken
veel mensen niet meer de eerste stap in het Nederlandse onderwijs.

Het kabinet laat laagopgeleide mensen in de steek. Het grijpt niet in en
ondersteunt niet, maar kijkt weg. Dat moet en kàn eerlijker. De wijkaanpak en de
aanpak van de economische crisis hebben dat bewezen. Ik zal het kabinet daarom
blijven bestoken met alternatieven en eerlijkere keuzes.

Delen: