Toelichting op bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking

Toelichting op bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking

Door Kirsten Meijer op 31 oktober 2012 Delen  

Het regeerakkoord is gepresenteerd en positief beoordeeld door het partijbestuur. Er staan veel mooie punten in, maar ook pijnlijke maatregelen die ons aan het hart gaan. De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is daar een van. Deze week voeren we in de Partij van de Arbeid het debat, onder andere over dit voor ons zo belangrijke punt. Gisteravond was het eerste debat in Utrecht en daar bleek dat er zorg bestaat over de uitgaven voor het klimaatfonds waardoor de bezuiniging nog verder zou oplopen. Lees verder hoe het precies in elkaar steekt.

Tijdens de Klimaattop in Kopenhagen in 2009 hebben rijke landen, waaronder Nederland, lange termijn financiering toegezegd voor klimaatbeleid in arme landen. De Nederlandse bijdrage hieraan is nog onzeker en sterk afhankelijk van onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord (in 2015), het EU-aandeel in de financiering en het aandeel private financiering. Op basis van gebruikelijke (BNP) verdeelsleutels zou het Nederlands publieke aandeel kunnen oplopen van 100 miljoen in 2013 naar 330 miljoen per jaar aan het einde van de kabinetsperiode in 2017.

De toenmalige regering heeft deze uitgaven ondergebracht bij het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In het regeerakkoord van de PvdA en de VVD zijn deze uitgaven inzichtelijk gemaakt.

Er wordt 1 miljard bezuinigd, maar er komen ook twee nieuwe fondsen voor terug: 250 miljoen voor vrede en veiligheid en een investeringsfonds van 750 miljoen voor het ondersteunen van het midden- en klein bedrijf in het Zuiden. Naast de begroting van ontwikkelingssamenwerking beschikt de nieuwe Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking straks dus mede over twee nieuwe fondsen die ook ten goede komen aan ontwikkelingslanden en waardoor de samenhang tussen handel, hulp en defensie wordt versterkt. De bewering dat de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking verder kan oplopen tot 2 miljard klopt dus niet.

Het PvdA-standpunt met betrekking tot het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft onveranderd. Wij willen dat dit 0,7% van het BNP is en zodra er begrotingsevenwicht is dat dit terug gaat naar 0,8%. Dit zal wederom onze inzet zijn bij volgende verkiezingen.

Delen: